HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№9 / 2022

 1. Ignatieva O., Golikova A., Gunkin I., Yarikov A. , Fraerman A., Kim E.,
 2. Nosachev G., Nosachev I., Dubitskaya E., Semenov V.
 3. Khabibulina M., Shamilov M.
 4. Trukhan D., Alekseenko V., Kalashnikova N. Minaeva V., Shelyapina O., Nesterova K., Bagisheva N., Mordyk A., Goloshubina V., Moiseeva M., Vins O.; Nebesnaya E.
 5. Elistratov D., Grigoryev K.
 6. Dedov D.
 7. Babushkina G., Permyakova S., Gareev D.
 8. Kharkovskaya E., Esina E., Kotova Yu.
 9. Davydova A., Nikiforov V., Khalimov Yu.
 10. Evert L., Potupchik T., Kostyuchenko Yu., Vlasova Е., Laveikina М., Sovina А.
 11. Pavlova T., Atyakshin D., Pavlov I. Bessmertnyi D., Pilkevich N. , Proshchaev K.
 12. Rubinsky A., Kalinichenko A., Zarudsky A. ; RukavishnikovA. ; Marchenko V.
 13. Akhmedov T.A.
 14. Lev I.
 15. Mikhaleva K., Eremushkin M., Marchenkova L., Chesnikova E., Trepova A., Mikhalev V.
 16. Amosova E., Poretskova G., Santalova G. , Kudlay D., Eremenko E.
 17. Evstigneeva I.S.