HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№1 / 2023

 1. Ashikhmin Ya., Ratnikova A., Felsendorff O. , Melnikov A., Dikur O. , Grudina M.
 2. Solopova A., Blinov D., Achkasov E., Sandzhieva L., Korabelnikov D., Bykovshchenko G., Petrenko D.
 3. Trusov Yu., Kramarsky V., Fayzullina N.
 4. Shmelev I., Sergeev V., Kupryakhin V., Pechegina Yu.
 5. Dedov D., Brudyan G., Zhmakin I., Bakanov К., Kudrich L.
 6. Delyagin V., Migacheva N.
 7. Kravtsova O., Sagitova E., Averyanov V.
 8. Zavyalov O., Ignatko I., Pasechnik I., Babaev B. , Marenkov V., Titov V., Antropova O. , Lebedeva M., Novikov E.
 9. Amosova E., Borodulin B., Khramkova O., Ilyina E., Kudlay D.
 10. Taranushenko T., Tepper E., Meshkova A.
 11. Megrabyan A., Ignatko I., Yakubova D., Baibulatova Sh.
 12. Petrozhitskaya А.
 13. Ledentsova S., Gulyaev N., Klyuchereva S., Seliverstov Р.
 14. Radzhabova Kh., Dolinnyi S., Burgasova O.
 15. Romanov I., Shavlovskaya O., Bokova I.
 16. Kostyuchenko Yu., Potupchik T., Evert L., Chudinova О.
 17. Tokareva E., Gorbunov V.