HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№5 / 2022

 1. Begovich E., Solopova A., Khlopkova S., Vlasina A., Kuznetsova V.
 2. Skvortsov V., Ustinova M.
 3. Sarkisyan N., Astryukhina P., Shamrai V. , Alekseeva N., Strukova-Jones O., Radchenko L., Musatova L.
 4. Eremushkina Ja., Kuskova T., Filippov P., Potekaeva S., Ogienko O.
 5. Khabibulina M., Shamilov M.
 6. Saginbaev U., Rukavishnikova S., Akhmedov T.
 7. Kutsenko V., Kovaleva D., Peresada E. , Seliverstov P.
 8. Bolotova E., Yumukyan K., Dudnikova A., Yakovenko M.
 9. Yurov S., Vinnik Yu., Serova E., Bolshakov V., . Dudarev A., Saverchenko A., Kovrigin V., V. Nesterov V., Zima A.
 10. Kozyrev O., Bazina I., Krechikova D., Korneeva I., Vinogradova E. , Mayorova A., Makarova O.
 11. Krivoschekov E., Poseryayev A., Elshin E., Alyapyshev G.
 12. Dedov D., Pavlov I., Pilkevich N., Bessmertnyi D., Markovskaya V.
 13. Okromelidze M., Chikunov S., Utyuzh A., Shirshov S.
 14. Potupchik T., Yashin A.
 15. Trukhan D., Alekseenko V., Kalashnikova N., Minayeva V., Shelyapina O., Nesterova K., Bagisheva N., Mordyk A. , Goloshubina V., Moiseeva M., Vins O., Nebesnaya E.
 16. Katkova K., Ramazanova T., Belenkova A., Denisova E. , Korsunskaya I. , Kolodkin A.
 17. Tlish M., Osmolovskaya P.