The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

№7 / 2015

 1. Kosarev V., Babanov S.
 2. Molodtsova V., Sobchenko S., Starevskaya S.
 3. Burnevich E., Tikhonova N.
 4. Rogatkin D., Dunaev A.
 5. Berdnikova N., Zhuravleva M., Kukes V.
 6. Vinnik Yu., Repina E., Serova E., Teplyakova O., Volkova G., Petrushko S., Miller S., Chaykin N.
 7. Stoiko Yu., Gudymovich V., Khlevtova T., Mazaishvili K., Tsyplyashchuk A., Akimov S., Kharitonova S.
 8. Chernousov A., Khorobrykh T., Sinyakin S., Vychuzhanin D., Belousov A.
 9. Titov K., Shamilov F., Ryabchikov D., Egorova A., Kiselevsky M., Tupitsin N., Selchuk V.
 10. Potupchik T., Veselova O., Evert L., Ulyenkova T., Gatskikh I.
 11. Cherepanin A., Sherov R., Antonov O.
 12. Soboleva N., Pervishko O., Baum T.
 13. Lavrova O., Dymarskaya Y., Petrova M.
 14. Gizinger O., Shchetinin S., Korkmazov M., Nikushkina K.
 15. Karpina N., Posazhennikova S., Perfilyev A., Lepekha L., Demikhova O.
 16. A. Tynterova, V. Kovalchuk
 17. Darbeeva O., Davydov D., Mayskaya L., Parfenyuk R., Durmanova Z., Obukhov Yu.
 18. Kavalersky G., Murylev V., Muzychenkov A., Zhuchkov A., Rukin Ya., Rubin G., Sokolov A.
 19. Andreev R., Vinnik Yu., Serova E., Didenko L., Shevlyagina N., Prusov I., Shirobokov A., Zdzitovetsky D., Maslov S., Bazarin P., Kovalev A.
 20. Vishnyakov V., Yalymova D.
 21. Kalinkin D.
 22. Zafirova V., Amlaev K., Baronova O.
 23. Blinkova L.