№7 / 2015

 1. Kosarev V., Babanov S.
 2. Molodtsova V., Sobchenko S., Starevskaya S.
 3. Burnevich E., Tikhonova N.
 4. Rogatkin D., Dunaev A.
 5. Berdnikova N., Zhuravleva M., Kukes V.
 6. Vinnik Yu., Repina E., Serova E., Teplyakova O., Volkova G., Petrushko S., Miller S., Chaykin N.
 7. Stoiko Yu., Gudymovich V., Khlevtova T., Mazaishvili K., Tsyplyashchuk A., Akimov S., Kharitonova S.
 8. Chernousov A., Khorobrykh T., Sinyakin S., Vychuzhanin D., Belousov A.
 9. Titov K., Shamilov F., Ryabchikov D., Egorova A., Kiselevsky M., Tupitsin N., Selchuk V.
 10. Potupchik T., Veselova O., Evert L., Ulyenkova T., Gatskikh I.
 11. Cherepanin A., Sherov R., Antonov O.
 12. Soboleva N., Pervishko O., Baum T.
 13. Lavrova O., Dymarskaya Y., Petrova M.
 14. Gizinger O., Shchetinin S., Korkmazov M., Nikushkina K.
 15. Karpina N., Posazhennikova S., Perfilyev A., Lepekha L., Demikhova O.
 16. A. Tynterova, V. Kovalchuk
 17. Darbeeva O., Davydov D., Mayskaya L., Parfenyuk R., Durmanova Z., Obukhov Yu.
 18. Kavalersky G., Murylev V., Muzychenkov A., Zhuchkov A., Rukin Ya., Rubin G., Sokolov A.
 19. Andreev R., Vinnik Yu., Serova E., Didenko L., Shevlyagina N., Prusov I., Shirobokov A., Zdzitovetsky D., Maslov S., Bazarin P., Kovalev A.
 20. Vishnyakov V., Yalymova D.
 21. Kalinkin D.
 22. Zafirova V., Amlaev K., Baronova O.
 23. Blinkova L.