The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

EXPERIENCE WITH COMBINATION TREATMENT FOR VENOUS TROPHIC ULCERS

Download full text PDF
Issue: 
7
Year: 
2015

Professor Yu. Stoiko, MD; Professor V. Gudymovich, MD; T. Khlevtova, Candidate of Medical Sciences; K. Mazaishvili, MD; A. Tsyplyashchuk, Candidate of Medical Sciences; S. Akimov; S. Kharitonova N.I. Pirogov National Medical and Surgical Center, Moscow

The paper comparatively analyzes the results of combination treatment in patients with chronic venous insufficiency complicated by the formation of trophic ulcers. It shows that it is expedient to incorporate Thrombovazim® and Ca2+ alginatebased wound coatings into a treatment program.

Keywords: 
chronic lower-extremity venous diseases
venous trophic ulcers
Thrombovazim®It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

References: 
  1. Balas P. Novyj podhod k boleznjam ven: kontrol' za kachestvom zhizni patsienta // Flebolimfologija. – 1997; 1–3, 5.
  2. Bogdanets L.I. Venoznye troficheskie jazvy. Vozmozhnosti sovremennoj flebologii v reshenii staroj problemy // Ros. med. zhurn. Hirurgija. Urologija. – 2010; 17: 12–4.
  3. Larinov M.V., Obydennov S.A., Hafiz'janova R.H. Patogenez razvitija hronicheskoj venoznoj nedostatochnosti i osnovnye napravlenija lechebnoj taktiki // Kazanskij meditsinskij zhurnal. – 2004; 85 (6): 433–6.
  4. Savel'ev V.S., Kirienko A.I., Bogachev V.Ju. i dr. Troficheskie jazvy. Flebologija / M.: Meditsina, 2001; s. 519–51.
  5. Stojko Ju.M., Shajdakov E.V., Ermakov N.A. Kompleksnoe lechenie hronicheskoj venoznoj nedostatochnosti nizhnih konechnostej v stadii troficheskih rasstrojstv // Consilium Medicum. – 2001; 28–31.
  6. Shevchenko Ju.L., Stojko Ju.M. Osnovy klinicheskoj flebologii / M.: Shiko, 2013; 312 s.
  7. Bergan J. The vein book / London, 2007; 617 p.
  8. Bosanquet N. Costs of venous ulcers: from maintenance therapy to investment programmes // Phlebology. – 1992; 7: 44–6.
  9. Bradbury A. Epidemiology and aetiology of C4-6 disease // Phlebology. – 2010; 25 (Suppl. 1): 2–8.
  10. Zahariev T., Anastassov V., Girov K., et al. Prevalence of primary chronic venous disease: the Bulgarian experience // Int. Angiol. – 2009; 28 (4): 303–10