№11 / 2022

 1. Samorodskaya I.
 2. Borodulina E., Katina L., Soldatova S.
 3. Levshin V., Slepchenko N.
 4. Ignatko I., Zavyalov O., Pasechnik I., Babaev В.
 5. Yarikov A.V.; Dubskikh A.O.; Smirnov I.I.; Fraerman A.P.; Perlmutter O.A; Tsybusov S.N.; Kalinkin A.A.; Simonov A.E.; Istrelov A.K.; Pavlinov S.E.
 6. Mineeva E., Demko I., Sobko E., Shadrina К.
 7. Skulskiy S., Ratnikov V., Lubashev Ya., Sevryukova Е.
 8. Morozov A.M. , Zhukov S.V. , Morozova A.D., Zinkovskaya S.K., Romanova A.N. , Ilkaeva V.N., Belyak M.A.
 9. Babanov S., Azovskova T., Lavrentyeva N.
 10. Shteiner M., Biktagirov Yu., Bereslavsky M., Korymasov E., Krivoshchekov E., Zhestkov А.
 11. Kashpanov M., Popov V., Novikova I.
 12. Morozova T., Chernikov I., Peretolchina T., Peretolchina Т., MD; Grishina I. , Bandura Е.
 13. Abuamreih Ala Numan A. , Gadzhimuradov M.N., Muhamed Nur N.A., Dadaev M.M.
 14. Yminniyazi А.
 15. Dedov D.
 16. Dybov A., Glazkova A.
 17. Khabibulina M.
 18. Tulichev A.A., Makarova E.V., Lyubavina N.А., Menkov N.V. , Konyukhova E.V., Chmuzh M.A. , Sidnev A.S., Vasina D.D., Kuzmina M.A.