HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№4 / 2023

 1. Amlaev K., Znamenskaya A., Dakhkilgova Kh.
 2. Babanov S., Azovskova T., Kiryushina T., Lotkov V., Agarkova A., Bezshanova A. , Boguslavsky D.
 3. Borodulina E.
 4. Burgasova O., Samkov A., Gushchin V., Tyurin I.
 5. Novitsky I., Akopova I., Akopova Y., Potupchik Т.
 6. Pestrikova T., Yurasova E., Kovaleva T. , Shcherbakova O. , Enginoeva T., Yurasova T.
 7. Begovich E., Bailgamaa B., Solopova A. , Bitsadze V., Son E. , Bykovshchenko G.
 8. Arzamasov K., Bushuev V., Vladzymyrskyy A., Kozaeva K.; Kondratyeva V.; Kostenko E.; Leonov D., Omelyanskaya O. ; Reshetnikov R., . Shumskaya Yu; Sorokina E. ; Tyazhelnikov A. , , , , , , ,
 9. Roytberg G., Prozorov S., Kondratova N., Sokolov D.
 10. Yarikov A., Makeeva O., Kuzminykh D. Ermolaev A., Sergeev V.; Fraerman A., Dzhindzhikhadze R., Bogdanovich I.; Smolin A.; Shlykova M.; Marychev D.; Medvedeva M., Zhukova Yu., Naumov A., Ignatova I., Sadkova N. ; Torosyan A.; Naumova I.; Emelyanova E.; Kvasnevskaya O.; Gorbunova L.; Kotova G.; BarenkovaI.; Zaitseva N.; Zaglyadnova L. , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 11. Belokopytova M., Dolgova I., Baturin V., Grigoryants I.
 12. Morozova T., Chernikov I., Peretolchina T.
 13. Khabibulina M., Shamilov M.
 14. Novikova L., Dontsova E., Saurina O., Chernov A., Dontsov V., L. Borzunova, Pogodaeva T.
 15. Kashpanov M., Popov V., Novikova I., Kharkova О.
 16. Kutsenko V., Mikhailov V., Brudyan G. Yasynova А., Lopareva D.
 17. Dmitryukova M., Maltyzova M., Senina M. , Gushin А.
 18. Muminova M., Zhukova O., Dvoryankova E.