№7 / 2019

 1. Koroleva М., Ilnitski А.
 2. Bolotova E., Yavlyanskaya V., Dudnikova A.
 3. Havinson V., Ryvkin A., Trofimova S., Ilnitski A., Trofimov A., Prashchayeu К., Lyshchev A.
 4. Levshin V., Slepchenko N., Ladan B.
 5. Akimova E., Gakova E., Akimov M., Gafarov V.
 6. Tsepkolenko A., Tsepkolenko V., Mishra A., Melerzanov А.
 7. Komissarova O., Abdullaev R., Aleshina S., Romanov V.
 8. Kaplitsky A., Antipenko E., Sidorenkova E., Shilov D., Gustov A.
 9. Khmelnitsky А., Prashchayeu К., Elistratov D.
 10. Rubtsov V., Chalyk Yu.
 11. Senatorova O., Khramova E.
 12. Byalovsky Yu., Ivanov A., Lyakina O., Rakitina I.
 13. Nemchaninova O., Shishkina M., Pozdnyakova O., Lykova S.
 14. Burskaya S., Beletskaya O., Shumilova L., Vankov P.
 15. Potupchik T., Evert L., Averyanova O., Akhmeldinova Yu.
 16. Borodulina E., Shmelev I.
 17. Ruzhentova T., Ploskireva A., Meshkova N.