The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

Clinical and anamnestic characteristics of sinus node dysfunction in children

DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2019-07-11
Issue: 
7
Year: 
2019

O. Senatorova, Candidate of Medical Sciences; Professor E. Khramova, MD Tyumen State Medical University

Cardiac arrhythmias are an important problem in pediatric cardiology since they can be life-threatening and their early diagnosis is difficult. The clinical and anamnestic characteristics of children with sinus node dysfunction in its different clinical types have been studied.

Keywords: 
pediatrics
cardiology
sinus node dysfunction
idiopathic arrhythmias
autonomic dysfunction
childrenReferences: 
 1. Bajunova L.M., Skudarnov E.V., Maljuga O.M. i dr. Kliniko-anamnesticheskaja harakteristika narushenij ritma serdtsa u novorozhdennyh detej // Pediatricheskij vestnik Juzhnogo Urala. – 2017; 1: 25–8 [Bayunova L.M., Skudarnov E.V., Malyuga O.M. et al. Clinical-anamnestic characteristic of heart rhythm disorders in newborn children // Pediatricheskiy vestnik Yuzhnogo Urala. – 2017; 1: 25–8 (in Russ.)].
 2. Senatorova O.V., Hramova E.B. Mehanizmy formirovanija disfunktsii sinusovogo uzla u detej // Lechenie i profilaktika. – 2016; 1 (17): 35–8 [Senatorova O.V., Hramova E.B. The mechanisms of formation of sinus node dysfunction in children // Lechenie i profilaktika. – 2016; 1 (17): 35–8 (in Russ.)].
 3. Grigor'ev K.I., Povazhnaja E.L., Solov'eva A.L. Sindrom vegetativnoj distonii u detej i podrostkov // Meditsinskaja sestra. – 2013; 7: 28–32 [Grigoryev K.I., Povazhnaya E.L., Solovyeva A.L. Vegetative dystonia syndrome in children and adolescents // Medicinskaya sestra. – 2013; 7: 28–32 (in Russ.)].
 4. Poljakova E.B., Shkol'nikova M.A., Kalinin L.A. Mehanizmy formirovanija, klassifikatsija, klinicheskoe techenie i prognoz «idiopaticheskih» narushenij funktsii sinusovogo uzla v detskom vozraste // Vestn. aritmol. – 2008; 52: 5–13 [Polyakova E. B., Shkolnikova M.A., Kalinin L.A. Pathophysiological mechanisms, classification, clinical presentation, and prognosis of «idiopathic» sinus node dysfunction in children // Vestn. aritmol. – 2008; 52: 5–13 (in Russ.)].
 5. Kotovskij A.V. i dr. Metodiki obsledovanija detej i podrostkov s sindromom displazii soedinitel'noj tkani. Elektronnoe uchebnoe posobie / Nauchno-meditsinskaja biblioteka PIUV, 2016 [Kotovskii A.V. et al. Metodiki obsledovaniya detei i podrostkov s sindromom displazii soedinitel’noi tkani. Elektronnoe uchebnoe posobie / Nauchno-meditsinskaya biblioteka PIUV, 2016 (in Russ.)].
 6. Tuzov S.L., Kotovskij A.V. i dr. Displazija soedinitel'noj tkani, kak faktor riska somatovegetativnyh rasstrojstv u devochek-podrostkov. Sb. mezhdunar. nauchno-prikl. konf. «Aktual'nye voprosy nevrologii i somatonevrologii» / Penza: Privolzhskij Dom znanij, 2017; s. 84–90 [Tuzov S.L., Kotovskii A.V. i dr. Displaziya soedinitel’noi tkani, kak faktor riska somatovegetativnykh rasstroistv u devochek podrostkov. Sb. mezhdunar. nauchno-prikl. konf. «Aktual’nye voprosy nevrologii i somatonevrologii» / Penza: Privolzhskii Dom znanii, 2017; s. 84–90 (in Russ.)].
 7. Sorogin V.P., Senatorova O.V., Lykasov A.G. i dr. Vlijanie aminofosfonatov na strukturu i funktsiju trombotsitov u detej s disfunktsiej sinusovogo uzla // Meditsinskaja nauka i obrazovanie Urala. – 2011; 1 (12): 152–4 [Sorogin V.P., Senatorova O.V., Lykasov A.G. i dr. Vliyanie aminofosfonatov na strukturu i funkciyu trombocitov u detej s disfunkciej sinusovogo uzla // Medicinskaya nauka i obrazovanie Urala. – 2011; 1 (12): 152–4 (in Russ.)].
 8. Belokon' N.A. Kuberger M.B. Bolezni serdtsa i sosudov u detej / M.: Meditsina, 2-j tom, 1987; s. 480 [Belokon N.A. Kuberger M.B. Bolezni serdca i sosudov u detey / M.: Medicina, 2-y tom, 1987; s. 480 (in Russ.)].
 9. Shihova E.I., Kovtun O.P. Narushenija ritma i provodimosti u detej pervogo goda zhizni: faktory riska, klinicheskaja harakteristika, osobennosti techenija // Sistemnaja integratsija v zdravoohranenii. – 2013; 4 (22): 14–24 [Shihova E.I., Kovtun O.P. Heart rhythm and conductive disturbances in first-year children: risk factors, clinical characteristics, outcomes // Sistemnaya integraciya v zdravoohranenii. – 2013; 4 (22): 14–24 (in Russ.)]. Dostupno po / Avialable at: https://sys-int.ru/sites/default/files/sys-int-22-3.pdf
 10. Vel'tischev Ju.E. Kletochnye membrany i patologija detskogo vozrasta. Problemy membrannoj patologii v pediatrii. Sb. nauch. tr. / M., 1984; s. 180 [Vel’tishchev Yu.E. Kletochnye membrany i patologiya detskogo vozrasta. Problemy membrannoy patologii v pediatrii. Sb. nauch. tr. / M., 1984; s. 180 (in Russ.)].
 11. Dlin V.V., Osmanov I.M. Dismetabolicheskaja nefropatija s oksalatno-kal'tsievoj kristalluriej // Effektivnaja farmakoterapija. – 2013; 42: 8–17 [Dlin V.V., Osmanov I.M. Dysmetabolic nephropathy with calcium oxalate crystalluria // Effektivnaya farmakoterapiya. – 2013; 42: 8–17 (in Russ.)].
 12. Senatorova O.V., Hramova E.B., Sorogin V.P. i dr. Kliniko-patogeneticheskie osobennosti disfunktsii sinusovogo uzla u detej pri razlichnyh klinicheskih variantah // Vestn. aritmol. – 2013; 73: 25–9 [Senatorova O.V., Hramova E.B., Sorogin V.P. et al. Clinical and pathogenic peculiar features of different clinical types of sinus node dysfunction in pediatric patients // Vestn. aritmol. – 2013; 73: 25–9 (in Russ.)].
 13. Senatorova O.V., Hramova E.B., Kuznetsov V.A. i dr. Kliniko-metabolicheskie effekty primenenija aminofosfonatov u detej pri narushenijah serdechnogo ritma // Bjulleten' sibirskoj meditsiny. – 2017; 16 (3): 176–84 [Senatorova O.V., Hramova E.B., Kuznetsov V.A. et al. Clinical and metabolic effects of aminophosphonate therapy in children with heart rhythm disturbances // Bulletin of Siberian Medicine. – 2017; 16 (3): 176–84 (in Russ.)]. DOI: 10.20538/1682-0363-2017-3-176–184.