Clinical and anamnestic characteristics of sinus node dysfunction in children

DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2019-07-11
Номер журнала: 
7
Год издания: 
2019

O. Senatorova, Candidate of Medical Sciences; Professor E. Khramova, MD Tyumen State Medical University

Cardiac arrhythmias are an important problem in pediatric cardiology since they can be life-threatening and their early diagnosis is difficult. The clinical and anamnestic characteristics of children with sinus node dysfunction in its different clinical types have been studied.
Keywords: 
pediatrics, cardiology, sinus node dysfunction, idiopathic arrhythmias, autonomic dysfunction, children

Список литературы: 
 1. Bajunova L.M., Skudarnov E.V., Maljuga O.M. i dr. Kliniko-anamnesticheskaja harakteristika narushenij ritma serdtsa u novorozhdennyh detej // Pediatricheskij vestnik Juzhnogo Urala. – 2017; 1: 25–8 [Bayunova L.M., Skudarnov E.V., Malyuga O.M. et al. Clinical-anamnestic characteristic of heart rhythm disorders in newborn children // Pediatricheskiy vestnik Yuzhnogo Urala. – 2017; 1: 25–8 (in Russ.)].
 2. Senatorova O.V., Hramova E.B. Mehanizmy formirovanija disfunktsii sinusovogo uzla u detej // Lechenie i profilaktika. – 2016; 1 (17): 35–8 [Senatorova O.V., Hramova E.B. The mechanisms of formation of sinus node dysfunction in children // Lechenie i profilaktika. – 2016; 1 (17): 35–8 (in Russ.)].
 3. Grigor'ev K.I., Povazhnaja E.L., Solov'eva A.L. Sindrom vegetativnoj distonii u detej i podrostkov // Meditsinskaja sestra. – 2013; 7: 28–32 [Grigoryev K.I., Povazhnaya E.L., Solovyeva A.L. Vegetative dystonia syndrome in children and adolescents // Medicinskaya sestra. – 2013; 7: 28–32 (in Russ.)].
 4. Poljakova E.B., Shkol'nikova M.A., Kalinin L.A. Mehanizmy formirovanija, klassifikatsija, klinicheskoe techenie i prognoz «idiopaticheskih» narushenij funktsii sinusovogo uzla v detskom vozraste // Vestn. aritmol. – 2008; 52: 5–13 [Polyakova E. B., Shkolnikova M.A., Kalinin L.A. Pathophysiological mechanisms, classification, clinical presentation, and prognosis of «idiopathic» sinus node dysfunction in children // Vestn. aritmol. – 2008; 52: 5–13 (in Russ.)].
 5. Kotovskij A.V. i dr. Metodiki obsledovanija detej i podrostkov s sindromom displazii soedinitel'noj tkani. Elektronnoe uchebnoe posobie / Nauchno-meditsinskaja biblioteka PIUV, 2016 [Kotovskii A.V. et al. Metodiki obsledovaniya detei i podrostkov s sindromom displazii soedinitel’noi tkani. Elektronnoe uchebnoe posobie / Nauchno-meditsinskaya biblioteka PIUV, 2016 (in Russ.)].
 6. Tuzov S.L., Kotovskij A.V. i dr. Displazija soedinitel'noj tkani, kak faktor riska somatovegetativnyh rasstrojstv u devochek-podrostkov. Sb. mezhdunar. nauchno-prikl. konf. «Aktual'nye voprosy nevrologii i somatonevrologii» / Penza: Privolzhskij Dom znanij, 2017; s. 84–90 [Tuzov S.L., Kotovskii A.V. i dr. Displaziya soedinitel’noi tkani, kak faktor riska somatovegetativnykh rasstroistv u devochek podrostkov. Sb. mezhdunar. nauchno-prikl. konf. «Aktual’nye voprosy nevrologii i somatonevrologii» / Penza: Privolzhskii Dom znanii, 2017; s. 84–90 (in Russ.)].
 7. Sorogin V.P., Senatorova O.V., Lykasov A.G. i dr. Vlijanie aminofosfonatov na strukturu i funktsiju trombotsitov u detej s disfunktsiej sinusovogo uzla // Meditsinskaja nauka i obrazovanie Urala. – 2011; 1 (12): 152–4 [Sorogin V.P., Senatorova O.V., Lykasov A.G. i dr. Vliyanie aminofosfonatov na strukturu i funkciyu trombocitov u detej s disfunkciej sinusovogo uzla // Medicinskaya nauka i obrazovanie Urala. – 2011; 1 (12): 152–4 (in Russ.)].
 8. Belokon' N.A. Kuberger M.B. Bolezni serdtsa i sosudov u detej / M.: Meditsina, 2-j tom, 1987; s. 480 [Belokon N.A. Kuberger M.B. Bolezni serdca i sosudov u detey / M.: Medicina, 2-y tom, 1987; s. 480 (in Russ.)].
 9. Shihova E.I., Kovtun O.P. Narushenija ritma i provodimosti u detej pervogo goda zhizni: faktory riska, klinicheskaja harakteristika, osobennosti techenija // Sistemnaja integratsija v zdravoohranenii. – 2013; 4 (22): 14–24 [Shihova E.I., Kovtun O.P. Heart rhythm and conductive disturbances in first-year children: risk factors, clinical characteristics, outcomes // Sistemnaya integraciya v zdravoohranenii. – 2013; 4 (22): 14–24 (in Russ.)]. Dostupno po / Avialable at: https://sys-int.ru/sites/default/files/sys-int-22-3.pdf
 10. Vel'tischev Ju.E. Kletochnye membrany i patologija detskogo vozrasta. Problemy membrannoj patologii v pediatrii. Sb. nauch. tr. / M., 1984; s. 180 [Vel’tishchev Yu.E. Kletochnye membrany i patologiya detskogo vozrasta. Problemy membrannoy patologii v pediatrii. Sb. nauch. tr. / M., 1984; s. 180 (in Russ.)].
 11. Dlin V.V., Osmanov I.M. Dismetabolicheskaja nefropatija s oksalatno-kal'tsievoj kristalluriej // Effektivnaja farmakoterapija. – 2013; 42: 8–17 [Dlin V.V., Osmanov I.M. Dysmetabolic nephropathy with calcium oxalate crystalluria // Effektivnaya farmakoterapiya. – 2013; 42: 8–17 (in Russ.)].
 12. Senatorova O.V., Hramova E.B., Sorogin V.P. i dr. Kliniko-patogeneticheskie osobennosti disfunktsii sinusovogo uzla u detej pri razlichnyh klinicheskih variantah // Vestn. aritmol. – 2013; 73: 25–9 [Senatorova O.V., Hramova E.B., Sorogin V.P. et al. Clinical and pathogenic peculiar features of different clinical types of sinus node dysfunction in pediatric patients // Vestn. aritmol. – 2013; 73: 25–9 (in Russ.)].
 13. Senatorova O.V., Hramova E.B., Kuznetsov V.A. i dr. Kliniko-metabolicheskie effekty primenenija aminofosfonatov u detej pri narushenijah serdechnogo ritma // Bjulleten' sibirskoj meditsiny. – 2017; 16 (3): 176–84 [Senatorova O.V., Hramova E.B., Kuznetsov V.A. et al. Clinical and metabolic effects of aminophosphonate therapy in children with heart rhythm disturbances // Bulletin of Siberian Medicine. – 2017; 16 (3): 176–84 (in Russ.)]. DOI: 10.20538/1682-0363-2017-3-176–184.