HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№4 / 2019

 1. Uspensky Yu., Bulavko Ya., Galagudza M., Fominykh Yu., Gnutov A.
 2. Vasilyev A., Streltsova N.
 3. Gizinger O.
 4. Sizova Zh., Shikh E., Makhova A.
 5. Vechersky Yu., Manvelyan D., Zatolokin V., Shipulin V., Kozlov B.
 6. Vazagaeva T., Kvariantashvili E.
 7. Rubleva O.
 8. Karpishchenko S., Voloshina A., Stancheva O., Yusupov D.
 9. Radionova A., Ignatko I.
 10. Matveeva M., Samoilova Yu., Oleinik O.
 11. Shishkova V.
 12. Borodulina E., Yakovleva E.
 13. Larinsky N., Larinskaya I., Byalovsky Yu., Ivanov A.
 14. Nogicheva E., Ryzhova E., Ovsyannikova M., Antipenko E., Ruin V.
 15. Khabibulina M.
 16. Kayumova M., Gorbunova T., Gafarov V., Akimov A.