The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

№5 / 2017

 1. Alencheva E., Lobastov K., Barinov V., Brekhov E., Boyarintsev V.
 2. Rasskazova E.
 3. Ayushinova N.
 4. Solopova A., Idrisova L., Chukanova E.
 5. Grigoryev E., Inozemtsev E., Kurgansky I., Lepekhova S.
 6. Lychagin A., Kavalersky G., Rukin Ya., Petrov P., Demin S., Cherepanov V.
 7. Koroi P., Yagoda A., Slyadnev S.
 8. Mordovsky V., Kapustina E., Nikulina S., Chernova A., Potupchik T.
 9. Minushkina L.
 10. Novikova V., Zubov P., Startseva O.
 11. Kirgizova O., Panchenko D.
 12. Chernousov A., Khorobrykh T., Vychuzhanin D., Kharlov N., Samokhvalov A., Nurutdinov R., Salikhov R.
 13. Glybochko P., Alyaev Yu., Pshikhachev A., Perekalina A.
 14. Kit O., Shulikov P., Novikova I., Grankina A., Kolesnikov V., Gevorkyan Yu., Soldatkina N.
 15. Cherepanin A., Antonov O., Pokrovsky K., Povetkin A., Ramazanov Z.
 16. Kavalersky G., Smetanin S., Lychagin A., Rukin Ya., Gritsyuk A.
 17. Kruglov V., Atamanchuk A.
 18. Baranov A., Barachevsky Yu., Petchin I., Klyuchevsky V.
 19. Aliev Sh., Shpotin V., Saidulaev V., Edilsultanov U.
 20. Mravyan S., Novikova S., Shuginin I., Upryamova E. Biryukova N., Bocharova I.
 21. Fokina E., Gerasimov A.
 22. Popova E., Tinkov A., Yakubovskaya A., Nikonorov A.
 23. Sorokina E., Akhmatova N., Masyukova S., Flaks G., Kakhishvili N., Chalaya E., Khomenkov V., Skhodova S., Akhmatova E.