№7 / 2022

 1. Babanov S., Ostryakova N., Strizhakov L., Agarkova A., Lotkov V.
 2. Kanorsky S.
 3. Rubtsov Yu., Goverdovsky Yu., Mikhailov A., Tsepkova G.
 4. Bolshakova P., Cherkasov S., Bakhtiyarov K., Snordia А., Chilova R. , Chushkov Yu., Mazur S.
 5. Borsukov A., Gorbatenko O., Venidiktova D. , Tagil А., Borsukov S., Kurchenkova V.
 6. Chichanovskaya L., Alekseev R., Bakhareva O.
 7. Sergeeva-Kondrachenko M.
 8. Klyuchereva S., Ledentsova S., Radchenko L., Seliverstov Р.
 9. Abdullaev R., Komissarova O., Rybka M., Berezovsky Yu.
 10. Strukov V., Elistratov D., Vikhrev D., Vinogradova О., Musatova L., Alekseeva N. , Radchenko L.
 11. Morozov A.M., Sergeev A.N., Askerov E.M., Kadykov V., Pototskaya L. , Belyak М.
 12. Prozorov S., Ivanov P., Tarabarin S.
 13. Aliev M., Shpotin V., Saidulaev V., Alidarov Т.
 14. Sarkisyan N., Kataeva N., Khokhryakova D. , Melikyan S.
 15. Ledentsova S.
 16. Litvin I., Zumbulidze N., Parfenova M.
 17. Rekhtina I., Mendeleeva L.