№6 / 2019

 1. Chernousov A., Khorobrykh T., Zubareva M., Gorbunov A., Abdulkhakimov N., Uddin L., Khorobrykh V., Gel’mutdinova E.
 2. Volobuev A., Romanchuk P., Romanchuk N., Davydkin I., . Bulgakova S.
 3. Lihtinova А., Korshun Е.
 4. Anosova H., Filimonov M., Prashchayeu K., Romanchikov A.
 5. Titareva L.
 6. Turlykova I., Vertyankin S., Inozemtsev E., Meshcheryakov V., Grekov V., Yakubenko V.
 7. Kolpakova N., Belousov P., Gorelik S., Eremina E.
 8. Tsukanov V., Onuchina E., Vasyutin A., Tonkikh Yu.
 9. Denisova O., Livzan M., Denisov A., Kun О.
 10. Trofimova S., Trofimova A., Kudryavtsev A., Smirnov V.
 11. Pavlova T., Bashuk I.
 12. Burskaya S., Beletskaya O., Shumilova M., Vankov P.
 13. Vechersky Yu., Manvelyan D., Zatolokin V., Zavadovsky K., Sazonova S., Usov V., Shipulin V.
 14. Matveeva M., Samoilova Yu., Zhukova N., Kudlay D., Ratkina K., Rotkank M., Leiman O., Fimushkina N.
 15. Golovanova E., Vinokurova A., Mizeva E., Grigoryeva А.
 16. Byalovsky Yu., Ivanov A., Lyakina O., Rakitina I.
 17. Pavlova T., Kulikovsky V., Proshchaev K., Pavlov I., Chaplygina M.
 18. Shagibalov R., Utyuzh A., Lushkov R.
 19. Zorenko V., Polyanskaya T., Karpov E., Sadykova N., Koroleva A., Shuster A., Kudlay D., Borozinets A.