The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

№6 / 2019

 1. Chernousov A., Khorobrykh T., Zubareva M., Gorbunov A., Abdulkhakimov N., Uddin L., Khorobrykh V., Gel’mutdinova E.
 2. Volobuev A., Romanchuk P., Romanchuk N., Davydkin I., . Bulgakova S.
 3. Lihtinova А., Korshun Е.
 4. Anosova H., Filimonov M., Prashchayeu K., Romanchikov A.
 5. Titareva L.
 6. Turlykova I., Vertyankin S., Inozemtsev E., Meshcheryakov V., Grekov V., Yakubenko V.
 7. Kolpakova N., Belousov P., Gorelik S., Eremina E.
 8. Tsukanov V., Onuchina E., Vasyutin A., Tonkikh Yu.
 9. Denisova O., Livzan M., Denisov A., Kun О.
 10. Trofimova S., Trofimova A., Kudryavtsev A., Smirnov V.
 11. Pavlova T., Bashuk I.
 12. Burskaya S., Beletskaya O., Shumilova M., Vankov P.
 13. Vechersky Yu., Manvelyan D., Zatolokin V., Zavadovsky K., Sazonova S., Usov V., Shipulin V.
 14. Matveeva M., Samoilova Yu., Zhukova N., Kudlay D., Ratkina K., Rotkank M., Leiman O., Fimushkina N.
 15. Golovanova E., Vinokurova A., Mizeva E., Grigoryeva А.
 16. Byalovsky Yu., Ivanov A., Lyakina O., Rakitina I.
 17. Pavlova T., Kulikovsky V., Proshchaev K., Pavlov I., Chaplygina M.
 18. Shagibalov R., Utyuzh A., Lushkov R.
 19. Zorenko V., Polyanskaya T., Karpov E., Sadykova N., Koroleva A., Shuster A., Kudlay D., Borozinets A.