№2 / 2019

 1. Sulima D., Lioznov D., Yakovlev A., Yakovlev A., Smirnov A., Larionov V., Batskikh A., Koryagin V., Gorchakova O., Alekseeva E., Volkov E., Popov D., Vasilyev A., Kostereva E., Golubev R.
 2. Barilko M., Seliverstov P., Radchenko V.
 3. Babanov S., Strizhakov L., Budash D., Baikova A., Vostroknutova M.
 4. Vlasenko A., Tsepkova G., Goverdovsky Yu.
 5. Shishkova V.
 6. Solopova A., Surenkov A., Moskvicheva V., Vlasina A.
 7. Bova F.
 8. Shteiner M., Zhestkov A., Biktagirov Yu., Korymasov E., Krivoshchekov E., Protasov A., Kulagina V., Petrov V., Zolotov M.
 9. Moiseeva M., Bagisheva N., Mordyk A., Ivanova O., Ivanchenko A., Nazhmutdinova A., Shamsheva E., Mordyk D.
 10. Makarov P.
 11. Mrykhin N., Lysenko L., Chebotareva N., Rameev V., Androsova T., Roshchupkina S., Gitel E., Kogarko I., Maryina S.
 12. Hanai Yu., Mita M., Hishinuma Sh., Shoji M.
 13. Ignatovsky A.
 14. Egorova O., Belov B.
 15. Moshetova L., Slonimsky Yu., Vorobeva I., Dgebuadze A., Agafonova O., Belogurov A., Delver E.
 16. Vikulov G.Kh.