№9 / 2018

 1. Shishkova V., Kapustina L.
 2. Matveeva M., Samoilova Yu., Zhukova N., Leiman О., Rotkank М.
 3. Kotova O., Artemenko A., Akarachkova E., Belyaev A.
 4. Volobuev A., Pyatin V., Romanchuk N., Bulgakova S., Davydkin I.
 5. Garanin A., Bulgakova S., Zakharova N., Lebedeva Е.
 6. Turusheva A., Frolova E.
 7. Koloskova А., Vorobyeva O.
 8. Pashkova I., Potupchik T., Petrova M., Veselova О., Gatskikh I., Shalda Т.
 9. Gashimova U., Korshun E., Zhaboeva S., Satardinova Е.
 10. Ilnitsky A., Proshchaev K.
 11. Shchekaturov A., Filimonov M.
 12. Maksimova N., Moshenina S.
 13. Gostishchev R., Soboleva G., Samko A., Minasyan A.
 14. Vorontsov S., Makarova I.
 15. Volkov V.
 16. Mikhno L., Levshin I., Polikarpochkin A., Elistratov D., Strukov V., Poluboyarinov P., Petrova E.
 17. Vesnina T., Rybina Yu., Tkachuk A.
 18. Byalovsky Yu., Ivanov A., Larinsky N., Sekirin А.
 19. Rubleva O.
 20. Denisova E., Dvoryankova E., Denieva M., Sobolev V., Korsunskaya I.