HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№10 / 2018

 1. Yarovoy S., Khromov R., Kareva E.
 2. Tsukanov V., Vasyutin A., Tonkikh Yu., Peretyatko О.
 3. Solopova A., Idrisova L., Chukanova E., Sandzhieva L.
 4. Vychuzhanin D., Kuznetsov N.
 5. Shcherbakova K., Yasenovets M., Barsukov A.
 6. Baskaev K., Shumilova S., Korsunskaya I., Denieva M., Voronko O.
 7. Vorobyeva I.
 8. Yakimov L., Tekeev I., Kalinsky B., Kalinsky Е.
 9. Khabibulina M.
 10. Seifulla R., Potupchik T., Poluboyarinov P., Petrova E., Polikarpochkin A., Elistratov D., Strukov V.
 11. Polunina T.
 12. Yurov S., Serova E., Vinnik Yu., Dudarev A.
 13. Dadabaev V., Alekseev R.
 14. Lychagin A., Gritsyuk A., Gasanov U.
 15. Kapustina E., Bulygin G., Mordovsky V., Potupchik T., Nikulina S., Medvedev D., Budarev A.
 16. Levitskaya E., Batyushin M., Senelnik E., Pasechnik D., Antipova N.
 17. Evsevyeva M., Eremin M., Fursova E., Rusidi A., Koshel V.
 18. Sizova Zh., Zakharova V., Kozlova N.
 19. Kuzmanin S., Byalovsky Yu., Bulatetsky S., Glushkova Е.
 20. Burskaya S., Beletskaya O., Shumilova М.