№5 / 2016

 1. Chernousov A., Pavlov Yu., Rybin V., Vychuzhanin D., Nurutdinov R.
 2. Kosarev V., Babanov S., Budash D.
 3. Melerzanov A., Mishra A., Manturova N.
 4. Wraslin S., Zhdanova T., Nazarov A.
 5. Gizinger O., Ziganshin O., Ziganshina T., Shemetova M.
 6. Hardikov A., Klimkin A., Petrov S.
 7. Salimov E., Kabak M., Rahimov A., Dashkov N.
 8. Brovko M., Pulin A., Kozlovskaya L., Sholomova V., Kustova T., Roshchupkina S.
 9. Isachkina A., Lobov G., Shutov E.
 10. Maiko O., Savelova E.
 11. Egorova O., Belov B.
 12. Belonogov A., Laletin V., Kartashov I., Lobachev, A., Nechaev E., Shendrik N..
 13. Sarvilina I.
 14. Kaladze N., Krainova E., Koudinov A., Nazarova E.
 15. Makarov O., Lunina S., Salnikova L., Goncharova V.
 16. Luneva I., Ivanova O., Klimkin A.
 17. Epifanov A.
 18. Yakupova S.
 19. Julakyan, U., Al-Radi L., Dvornyk V., Obukhova T., Galtseva I., Korzhov S., Kovrigina A., Savchenko V.
 20. Delyagin V., Fireplace I., Alimpiev S., Kulikowski V., Akostelova I.
 21. Semikopenko V., Syrtsova L.
 22. Volnukhin A.
 23. Reze A.
 24. Nogaller A.