№9 / 2015

 1. Ovsyannikov D., Gitinov Sh., Belyashova M., Samsonovich I., Konstantinova A., Jakota D., Gorbunov A., Marcenkov Ya., Turina I., Kustova O., Rogatkin P., Korsunski A.
 2. Svistunov A., Osadchuk M., Osadchuk A.
 3. Smirnov V., Krasnykh L., Merkulov V., Bunyatyan N., Ramenskaya G., Yeltsova E., Smolyarchuk E., Yegorenkov E., Bushmanova A.
 4. Volkov A., Krylova I.
 5. Simakov A., Panina M., Chekuldaeva L., Obukhova S.
 6. Gizinger O., Korkmazov M., ShchetininS.
 7. Fesenko Yu., Fesenko E., Fesenko E.
 8. Serebryakova E., Volosnikov D.
 9. Atanesyan R., Klimov L., Uglova T., Kurianinova V., Stouan M., Dolbnya S., Abramskaya L., Andreeva E., Saneeva G.
 10. Bugerenko K., Shcherbakova L., Bugerenko A., Panina O.
 11. Mildzikhova D., Sakania L., Denisova E., Korsunskaya I.
 12. Khabibulina M.
 13. Bekhtereva M., Komarova A., Ivanova V.
 14. Kovalchuck V., Tokareva E.
 15. Adilova L., Adamyan L., Lyashko E., Shifman E., Tyulkina E., Konysheva O., Lukina N., Lapochkina O.
 16. Artemyeva A., Motalkina M., Zvyagintseva D., Semiglazova T., Frank G.
 17. Klinyshkova T., Buyan M., Samosudova I.
 18. Ivashev M., Gorbunov V.
 19. Pozdnyakova O., Baida A.
 20. Bekhtereva M., Purin V., Panova T., Dutova Yu., Ivanova V.
 21. Sarvilina I., Kuzmina N.
 22. Volkov V.
 23. Vasilkova T., Mataev S., Rybina Yu.