№10 / 2023

 1. Blinov D., Solopova A., Achkasov E. et al.
 2. Samorodskaya I.
 3. Dvoriankova E., Karapetyan M., Shevchenko G. et al.
 4. Yarikov A., Baitinger А., Logutov A. et al.
 5. Skvortsov V., Levitan B., Emelyanov D. et al.
 6. Ivanov Yu., Sharobaro V., Stankevich V. et al.
 7. Ryazanov V., Kutsenko V., Postanogov R. et al.
 8. Myakisheva S., Linkova N., Polyakova V. et al.
 9. Yakovenko M., Bolotova E., Lykova A. et al.
 10. Poliakova V., Kunitskaya N., Сhistyakova A. et al.
 11. Rasskazova E., Zikiryakhodzhaev A., Kaprin А.
 12. Kashpanov M., Novikova I.
 13. Agasarov L., Konchugova T., Kulchitskaya D. et al.
 14. Morozov A., Sergeev A., Kadykov V. et al.
 15. Sarkisyan N., Kataeva N., Kostareva E. et al.
 16. Mosoyan M., Shelipanov D., Gilev E. et al.
 17. Nurzhan uulu U., Sagimbayev M., Rysbayev K.