№5 / 2018

 1. Shpot E., Proskura A., Yurova M., Fiev D., Khokhlachev S., Lerner Yu.
 2. Lezhinsky D., Egorov A., Vasilyev I., Kondrashin S., Fominykh E., Musaev G., Parnova V., Ivashov I., Mironova A., Abdulkhakimov N.
 3. Sapozhnikov V.
 4. Khudarova A., Osadchuk M.
 5. Gladyshev I., Papsuev O.
 6. Potupchik T., Veselova O.
 7. Shilkina N., Dryazhenkova I., Masina I.
 8. Kozlova L., Bagirova G., Kuchma G., Stetsenko E., Shatilov A.
 9. Belyaeva E.
 10. Zhidilyaev A., Lychagin A., Kavalersky G., Rukin Ya., Gritsyuk A., Smetanin S.
 11. Prozorov S., Belozerov G., Ivanov P., Bocharov S.
 12. Pechetov A., Gritsyuta A.
 13. Alencheva E., Lobastov K., Barinov V., Brekhov E., Boyarintsev V., Zhuravlev S.
 14. Rubtsov V., Chalyk Yu., Gryaznova G.
 15. Butov M., Ardatova V., Shelukhina S., Papkov S.
 16. Shilova T., Pishchalnikov A., Volosnikov D., Serebryakova Е.
 17. Byalovsky Yu., Ivanov A., Larinsky N., Sekirin A.
 18. Shishkova V.
 19. Skalsky S., Sokolova T.
 20. Matveev A., Ragimov A., Kaabak M., Dashkova N., Salimov E., Babenko N., Matveeva N.
 21. Trifonov V., Elistratov D.