№2 / 2016

 1. Melerzanov A.
 2. Osadchuk M., Osadchuk А.
 3. Beketov V., Mukhin N., Popova E., Sosnovskaya A., Konovalov D., Brovko M.
 4. Karpishchenko S., Baranskaya S.
 5. Babanov S., Budash D.
 6. Karpishchenko S., Aleksandrov A., Sopko O., Arustamyan I., Mushnikova Yu.
 7. Zheltova A.
 8. Bagirov M., Tokaev K., Sadovnikova S., Tokaev, E. Krasnikova T., Ibruev A., Aliev V.
 9. Puzyreva L.
 10. Diab Kh., Daikhes N., Kondratchikov D., Umarov P., Pashchinina O., Yusifov K.
 11. Ryabova M., Ulupov M., Portnov G.
 12. Shteiner M., Zhestkov A., Sirotko I.
 13. Ryabova M., Shumilova N.
 14. Kolesnikova O.
 15. Karpishchenko S., Bolozneva E.
 16. Gogolin D., Gulidov I., Ragulin Yu.
 17. Romanova O.
 18. Elgarov A., Kalmykova M., Elgarov M.
 19. Chukanov V., Onuchina E., Kasparov E., Brikova S., Vasyutin A.
 20. Morozova T., Grishina I., Gurikova I.
 21. Pugaev A., Achkasov E., Negrebov M., . Ba M., Aleksandrov L., Antonov O.
 22. Sapozhnikov V.
 23. Prokhorov M., Kislov A., Elistratov D., Strukov V., Kuptsova T., Nikanova E., Tyuganov S., Tarkhanovа K.
 24. Kuvaev R., Kashin S., Zalyalov D.
 25. Kondratyeva Yu.
 26. Reze A.
 27. Pecherei I.
 28. Koretskaya N., Grin E., Narkevich A.