№11 / 2016

 1. Krylov N., Pyatenko E.
 2. Kondrya A., Mordyk A., Rudenko S.
 3. Shteiner M.
 4. Privolnev V., Rodin A., Fedorov R., Khvostov D.
 5. Kiselev A., Chaukina V., Andamova O., Avtushko A., Vertakova O., Kalmykov I.
 6. Pavlov Yu.
 7. Kryukova D., Zyryanova K., Beloshangin A., Dubinets I., Korkmazov A.
 8. Borodulina E., Ukhanova S., Revina O., Pronina E.
 9. Vakurova N., Lavrentyeva N., Azovskova T.
 10. Titova O., Petrova M., Volchkov V., Kozyrev A., Larin D.
 11. Zikiryakhodzhaev A., Ablitsova N., Shirokikh I., Ermakov A.
 12. Vinnik Yu., Plakhotnikova A., Teplyakova O.
 13. Kunelskaya N., Tardov M., Zaoeva Z., Agasarov L., Boldin A.
 14. Kavalersky G., Murylev V., Rukin Ya., Elizarov Ya., Dzhenzhera Е.
 15. Shishkova V.
 16. Khitaryan A., Chumburidze I., Shtilman M., Provorotov M., Orekhov A., Veliev K., Zavgorodnyaya R.
 17. Elfimov A.
 18. Saidulaev V., Yunusov A., Shpotin V., Mukhtarov K., Kharitonov D.
 19. Magdebura Yu., Solopova A.
 20. Peshkov M., Sharaykina Е., Baksheeva S., Kapustina Е., Potupchik Т.
 21. Epifanov A.
 22. Levina N.
 23. Delyagin V.
 24. Stalmakov A., Zakharova M., Moskvicheva M., Gavrilova K.
 25. Samorodskaya I.
 26. Korostelev M., Korostelev A., Shikhaleva N.