№8 / 2015

 1. Samorodskaya I.
 2. Podzolkov V., Natkina D., Dragomiretskaya N.
 3. Eremina E.
 4. Gordiychuk S., Khramova E.
 5. Rogatkin D., Dunaev A.
 6. Gatskikh I., Brikman I., Shalda T., Popova T., Veselova O., Petrova M.
 7. Neimark A., Neimark B., Gatkin M., Nozdrachev N., Torbik D., Levin V., Razdorskaya M.
 8. Chizhova K., Sholomov I.
 9. Kurilovich S., Chekalina E., Belkovets A., Shcherbakova L.
 10. Melnik M.
 11. Strutynsky A., Trishina V., Golubev Yu., Golubeva G., Beketova E., Gorbacheva E.
 12. Kapasakalidi D., Kovalchuk V., Reut V.
 13. Esina E., Alyautdina O.
 14. Tarakanova M., Strizhakov L., Androsova T., Moiseev S., Novikov P., GulyaevS.
 15. Aibazov R., Zafirova V., Amlaev K.
 16. Kapuler O., Selskaya B., Galeeva A., Kamilov F.
 17. Kovalchuck V.
 18. Baityakov V., Filimonkova N., Novikova L.
 19. Melerzanov A., Manturova N.
 20. Vasiliev A., Kukes V., MerkulovV., Bunyatyan N., Prokofiev A., Romanov B., Niyazov R., Arkhipov V., Krasnykh L., RamenskayaG., Sokova E., Smirnov V.
 21. Kupeeva I., Ravodin R.