№12 / 2015

 1. Shikh E., Makhova A.
 2. Kavalersky G., Murylev V., Rukin Ya., Sereda A., Gavrilov A., Arkhipov I., Yatchenko A.
 3. Sergeev D., Piradov M.
 4. Potupchik T., Veselova O., Evert L., Nartsissov Ya., Gatskikh I., Bryukhanova I., Anisimova M.
 5. V. Pshenichnikova, Candidate of Medical Sciences City Clinical Hospital Eighty-One, Moscow Healthcare Department
 6. Volkov V.
 7. Mitroshina V.
 8. Fedorova N., Khabibulina M.
 9. Akberova D., Odintsova A., Abdulganieva D.
 10. Gruzdeva O., Karetnikova V., Uchasova E., Kuzmina A., Kashtalap V., Barbarash O.
 11. Shuppo O.
 12. Konshu N.
 13. Zhuravleva M., Kukes V., Gorodetskaya G., Prokofyev A., Serebrova S., Chernykh T., Shikh E., Arkhipov V.
 14. Uspenskiy Y., Balukova E., Baryshnikova N., Fominykh Y.
 15. Verbovoy A., Tsanava I., Verbovaya N.
 16. Nikolenko L., Golovneva E.
 17. Zapesochnaya I., Avtandilov A., Timofeeva A., Chubarov M.
 18. Kochergina A., Kashtalap V., Tarasov R., Barbarash O.
 19. Golubev D., Egorova O., Tsvetkov A., Mordovskoy G., Medvinsky I., Golubev Yu.
 20. Islamova S., Babushkina G.
 21. Gizinger O., Ziganshin O., Shemetova M., Zima M.
 22. Professor N. Teplyuk, MD, V. Shurubei I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
 23. Manikhas G., Safronova O., Punanova N.
 24. Zhukova O., Konyshkina T., Kononova S.
 25. Reze A.
 26. Amlaev K.
 27. Nogaller A.