HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№10 / 2015

 1. Prokopovich O., Torshin I., Gromova O., GusevE., Nikonov A.
 2. Davydov O., Pavlova L., Zhukov E.
 3. Garbuzenko D.
 4. Verbovoy A.
 5. Shirokov E.
 6. Gendlin G., Melekhov A., Alekseeva E., Storozhakov G.
 7. Sokolov A., Kukes V., Bunatyan N., Rodina T., Prokofiev A., Arkhipov V., Krasnykh L., Sokova E.
 8. Nizhevich A., Koroleva E., Astrelina E., Alyangin V.
 9. Gizinger O.
 10. Chernousov A., Khorobrykh T., Sinyakin S., Vychuzhanin D., Belousov A., Kharlamov N., Nurutdinov R.
 11. Pomeshkina S., Argunova Yu., Kondrikova N., Barbarash O.
 12. Seliverstov P., Prikhodko E., Radchenko V., Oreshko L., Sitkin S., Adylov Sh., Yurkevich Yu., Supilnikova O.
 13. Ismailova O., Eremina N., Strukov V., Kirillova T., Posmetnaya T., Smirnova N
 14. Plavnik R., Sidelnikov K.
 15. Fernando D., Shpotin V., Dolotkazin S. Aleksandro-Mariinskaya Clinical Hospital, Astrakhan
 16. Zykov M., Kashtalap V., Bykova I., Kalaeva V., Khryachkova O., Karetnikova V., Barbarash O.
 17. Lukina О., Balashova А., Almazova А., Evsigneeva K., Arisheva O., Garmash I., Kotenko O.
 18. Diab Kh., Daikhes N., Kondratchikov D., Pashchinina O., Ospanova M.
 19. Valger A., Melnikov M., Izyumov A.
 20. Butorova L., Kalashnikova M., Krainikova N., Osadchuk M., Plavnik T., Tokmulina G.
 21. Artyukhov I., Kaskaeva D., Petrova M., Krylova E.