№10 / 2015

 1. Prokopovich O., Torshin I., Gromova O., GusevE., Nikonov A.
 2. Davydov O., Pavlova L., Zhukov E.
 3. Garbuzenko D.
 4. Verbovoy A.
 5. Shirokov E.
 6. Gendlin G., Melekhov A., Alekseeva E., Storozhakov G.
 7. Sokolov A., Kukes V., Bunatyan N., Rodina T., Prokofiev A., Arkhipov V., Krasnykh L., Sokova E.
 8. Nizhevich A., Koroleva E., Astrelina E., Alyangin V.
 9. Gizinger O.
 10. Chernousov A., Khorobrykh T., Sinyakin S., Vychuzhanin D., Belousov A., Kharlamov N., Nurutdinov R.
 11. Pomeshkina S., Argunova Yu., Kondrikova N., Barbarash O.
 12. Seliverstov P., Prikhodko E., Radchenko V., Oreshko L., Sitkin S., Adylov Sh., Yurkevich Yu., Supilnikova O.
 13. Ismailova O., Eremina N., Strukov V., Kirillova T., Posmetnaya T., Smirnova N
 14. Plavnik R., Sidelnikov K.
 15. Fernando D., Shpotin V., Dolotkazin S. Aleksandro-Mariinskaya Clinical Hospital, Astrakhan
 16. Zykov M., Kashtalap V., Bykova I., Kalaeva V., Khryachkova O., Karetnikova V., Barbarash O.
 17. Lukina О., Balashova А., Almazova А., Evsigneeva K., Arisheva O., Garmash I., Kotenko O.
 18. Diab Kh., Daikhes N., Kondratchikov D., Pashchinina O., Ospanova M.
 19. Valger A., Melnikov M., Izyumov A.
 20. Butorova L., Kalashnikova M., Krainikova N., Osadchuk M., Plavnik T., Tokmulina G.
 21. Artyukhov I., Kaskaeva D., Petrova M., Krylova E.