The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

№10 / 2015

 1. Prokopovich O., Torshin I., Gromova O., GusevE., Nikonov A.
 2. Davydov O., Pavlova L., Zhukov E.
 3. Garbuzenko D.
 4. Verbovoy A.
 5. Shirokov E.
 6. Gendlin G., Melekhov A., Alekseeva E., Storozhakov G.
 7. Sokolov A., Kukes V., Bunatyan N., Rodina T., Prokofiev A., Arkhipov V., Krasnykh L., Sokova E.
 8. Nizhevich A., Koroleva E., Astrelina E., Alyangin V.
 9. Gizinger O.
 10. Chernousov A., Khorobrykh T., Sinyakin S., Vychuzhanin D., Belousov A., Kharlamov N., Nurutdinov R.
 11. Pomeshkina S., Argunova Yu., Kondrikova N., Barbarash O.
 12. Seliverstov P., Prikhodko E., Radchenko V., Oreshko L., Sitkin S., Adylov Sh., Yurkevich Yu., Supilnikova O.
 13. Ismailova O., Eremina N., Strukov V., Kirillova T., Posmetnaya T., Smirnova N
 14. Plavnik R., Sidelnikov K.
 15. Fernando D., Shpotin V., Dolotkazin S. Aleksandro-Mariinskaya Clinical Hospital, Astrakhan
 16. Zykov M., Kashtalap V., Bykova I., Kalaeva V., Khryachkova O., Karetnikova V., Barbarash O.
 17. Lukina О., Balashova А., Almazova А., Evsigneeva K., Arisheva O., Garmash I., Kotenko O.
 18. Diab Kh., Daikhes N., Kondratchikov D., Pashchinina O., Ospanova M.
 19. Valger A., Melnikov M., Izyumov A.
 20. Butorova L., Kalashnikova M., Krainikova N., Osadchuk M., Plavnik T., Tokmulina G.
 21. Artyukhov I., Kaskaeva D., Petrova M., Krylova E.