HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№5 / 2019

 1. Rameev V., Kozlovskaya L., Rameeva A., Тао Р.
 2. Kosmacheva E., Babich A.
 3. Sibireva O., Kalyuzhina E., Kalyuzhin V.
 4. Lebedev V., Demikhov V., Demikhova E., Abalenikhina Yu., Dmitriev A.
 5. Vikulov G., Voznesenskiy S.
 6. Shishkova V.
 7. Sviridova T., Alekseev N., Olkhovik I., Astakhova А.
 8. Tsukanov V., Vasyutin A., Tonkikh Yu., Smirnova O., Sinyakov A., Peretyatko O.
 9. Denisov M., Yakushin A., Sarycheva E., Aksenov N.
 10. Novikova A., Kolesnikova I.
 11. Borodulin B., Borodulina E., Suslin S., Kudlay D.
 12. Davydkin I., Kurtov I., Ardatov S., Kim Yu., Shuster A., Kudlay D., Borozinets A.
 13. Yurova E., Lygina E., Nikulina N., Yakushin S.
 14. Ajay Abrol, Rajani Bala, Byalovsky Yu., Gerasimenko M., Ivanov A.
 15. Krasnikova E., Aliev V., Tarasov R., Karpov S., Sadovnikova S., Bagirov M.
 16. Rodionova A., Ignatko I.
 17. Danilov M., Atroshchenko A., Pozdnyakov S., Saakyan G., Dolgopyatov I., Nikolaeva A.
 18. Shapkin Yu., Chalyk Yu., Dubakov A., Kuzyaev T.
 19. Shestopalova O., Bubnova E., Lukina O., Yakovenko A.