The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

№5 / 2019

 1. Rameev V., Kozlovskaya L., Rameeva A., Тао Р.
 2. Kosmacheva E., Babich A.
 3. Sibireva O., Kalyuzhina E., Kalyuzhin V.
 4. Lebedev V., Demikhov V., Demikhova E., Abalenikhina Yu., Dmitriev A.
 5. Vikulov G., Voznesenskiy S.
 6. Shishkova V.
 7. Sviridova T., Alekseev N., Olkhovik I., Astakhova А.
 8. Tsukanov V., Vasyutin A., Tonkikh Yu., Smirnova O., Sinyakov A., Peretyatko O.
 9. Denisov M., Yakushin A., Sarycheva E., Aksenov N.
 10. Novikova A., Kolesnikova I.
 11. Borodulin B., Borodulina E., Suslin S., Kudlay D.
 12. Davydkin I., Kurtov I., Ardatov S., Kim Yu., Shuster A., Kudlay D., Borozinets A.
 13. Yurova E., Lygina E., Nikulina N., Yakushin S.
 14. Ajay Abrol, Rajani Bala, Byalovsky Yu., Gerasimenko M., Ivanov A.
 15. Krasnikova E., Aliev V., Tarasov R., Karpov S., Sadovnikova S., Bagirov M.
 16. Rodionova A., Ignatko I.
 17. Danilov M., Atroshchenko A., Pozdnyakov S., Saakyan G., Dolgopyatov I., Nikolaeva A.
 18. Shapkin Yu., Chalyk Yu., Dubakov A., Kuzyaev T.
 19. Shestopalova O., Bubnova E., Lukina O., Yakovenko A.