HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№9 / 2016

 1. Pasternak E., Zatolochina K., Alyautdin R., Olefir Yu., Romanov B., Asetskaya I.
 2. Fokina E.
 3. Pashentseva A., Verbovoy A., Kosareva O.
 4. Kanorsky S.
 5. Babanov S., Budash D.
 6. Esin R., Esin O.
 7. Tsurtsumia D., Prikhodko E., Teterina L., Seliverstov P., Sitkin S., Radchenko V.
 8. Koreiba K.
 9. Syaoyan Chu, Kirgizova O.
 10. Olina A., Sadykova G.
 11. Lebedev P., Soboleva T., Pimenova D., Mishchenko O., Seredina G.
 12. Zhestovskaya A., Smirnov V., Prokofyev A., Kukes V., Sychev D.
 13. Frolova A., Rodionova T.
 14. Gainetdinova D., Tukhfatullina S.
 15. Shishkova V.
 16. Evsevyeva M., Konovalova N., Rostovtseva M., Martynov M., Schetinin E.
 17. Fedorchenko Yu., Tagryt I.
 18. Islamova S., Babushkina G.
 19. Gorbunova E., Barbarash O.
 20. Melerzanov A., Natenzon M.