HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№5 / 2015

 1. Samorodskaya I., Bazina I.
 2. Krylov N.
 3. Sarvilina I.
 4. Ploskonos M., Nikolaev A.
 5. Akimov N., Shatokhina S., Kanaev A., Zagorodnyi N., Shabalin V. 3 -Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
 6. Kharnas S., Ippolitov L., Nasimov B., Vychuzhanin D.
 7. Potupchik T., Veselova O., Evert L.
 8. Kudryavtseva A., Mingaliev A., Neskorodova E.
 9. Zikiryakhodzhaev A., Tyshchenko E., Sukhotko A., Kaprin A.
 10. Alimova I., Shabalina M., Nasonova N., VysotskyV., Ermolaeva L.
 11. Zavelskaya A., Levshin V., Ladan B.
 12. Belyaev G., Timofeeva A., Khrupenkova-Piven M.
 13. Osadchuk M., Osadchuk M.
 14. Potupchik T., Veselova O., Evert L., Averyanova О.
 15. Shirokova L., Mokrousova M., Bulanov R.
 16. Kovaleva L., Ignashov A., Perlei V., Titova O., Gichkin A., Petrova M., Yakovleva N., Privalova E.
 17. Saneeva G., Yagoda A., Gladkikh N.
 18. Sorokina A.
 19. Petelina T., Avdeeva K., Gapon L., Musikhina N., Gorbatenko E.
 20. Turishchev S.
 21. Denisov I., Volnukhin A., Reze A.
 22. Gridnev O., Belostotsky A.
 23. Nogaller A.