HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

Smoking behavior of adolescents

DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2021-12-15
Issue: 
12
Year: 
2021

V. Lopatin(1), T. Lopatina(2) (1)Krasnoyarsk Territorial Narcology Dispensary One (2)Prof. V.F.
Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University

The features of adolescent smoking behavior have been studied and its dominant types have been established. The authors have undertaken an analysis of a number of scientific works considering the problem of adolescent smoking and established the risk of chronic diseases caused by smoking.

Keywords: 
adolescents
nicotine addiction
type of smoking behavior
smoking index
prognosisReferences: 
  1. Bojkov A.E. Pervichnaja profilaktika razlichnyh vidov zavisimostej detej i podrostkov v obrazovatel'noj srede. Molodoj uchenyj. 2014; 3 (62): 871–4 [Boikov A.E. Pervichnaya profilaktika razlichnykh vidov zavisimostei detei i podrostkov v obrazovatel’noi srede. Molodoi uchenyi. 2014; 3 (62): 871–4 (in Russ.)].
  2. Bojkov A.E., Suhorukov D.V. Profilaktika zavisimogo povedenija v kontekste obrazovatel'nogo protsessa. Molodoj uchenyj. 2014; 2: 730–2 [Boikov A.E., Sukhorukov D.V. Profilaktika zavisimogo povedeniya v kontekste obrazovatel’nogo protsessa. Molodoi uchenyi. 2014; 2: 730–2 (in Russ.)].
  3. Brjun E.A. i dr. Informatsionno-prosvetitel'skaja rabota po profilaktike upotreblenija psihoaktivnyh veschestv v doshkol'nyh, shkol'nyh i professional'nyh obrazovatel'nyh organizatsijah. Metod. rekomendatsii. M.: GBUZ «MNPTs narkologii DZM», 2019; 46 s. [Bryun E.A. et al. Informatsionno-prosvetitel’skaya rabota po profilaktike upotrebleniya psikhoaktivnykh veshchestv v doshkol’nykh, shkol’nykh i professional’nykh obrazovatel’nykh organizatsiyakh. Metod. rekomendatsii. M.: GBUZ «MNPTs narkologii DZM», 2019; 46 s. (in Russ.)]. URL: https://niioz.ru/upload/iblock/395/395fc485dd21636b3442f3144c18e421.pdf
  4. Igumnov S.A., Zborovskij K.E., Popok R.P. Kompleksnaja profilaktika addiktivnogo povedenija v forme zavisimosti ot «novyh psihoaktivnyh veschestv» i «nehimicheskih» addiktsij u studentov vuzov i ssuzov. Metod. rekomendatsii. Minsk: GIUST BGU, 2018; 28 s. [Igumnov S.A., Zborovskii K.E., Popok R.P. Kompleksnaya profilaktika addiktivnogo povedeniya v forme zavisimosti ot «novykh psikhoaktivnykh veshchestv» i «nekhimicheskikh» addiktsii u studentov vuzov i ssuzov. Metod. rekomendatsii. Minsk: GIUST BGU, 2018; 28 s. (in Russ.)].
  5. Kondrashenko V.T., Igumnov S.A. Deviantnoe povedenie u podrostkov: Diagnostika. Profilaktika. Korrektsi. Ucheb. posob. Minsk: Aversev, 2004; 365 s. [Kondrashenko V.T., Igumnov S.A. Deviantnoe povedenie u podrostkov: Diagnostika. Profilaktika. Korrektsi. Ucheb. posob. Minsk: Aversev, 2004; 365 s. (in Russ.)].
  6. Lozovoj V.V., Kremleva O.V., Lozovaja T.V. Profilaktika zavisimostej: opyt sozdanija sistemy pervichnoj profilaktiki. M.: Al'jansPrint, 2011; 448 s. [Lozovoi V.V., Kremleva O.V., Lozovaya T.V. Profilaktika zavisimostei: opyt sozdaniya sistemy pervichnoi profilaktiki. M.: Al’yansPrint, 2011; 448 s. (in Russ.)]. URL: http://medpsy.com/library/library148.pdf
  7. Makarov A.V., Doronina A.O. Profilaktika nikotinovoj zavisimosti kak odnoj iz form addiktivnogo povedenija podrostkov. Vestnik Taganrogskogo instituta im. A.P. Chehova. 2019; 1: 82–8 [Makarov A.V., Doronina A.O. Prevention of nicotine addiction as one form of addictive behavior of adolescents. Vestnik Taganrogskogo instituta im. A.P. Chekhova. 2019; 1: 82–8 (in Russ.)]. URL: http://files.tgpi.ru/nauka/vestnik/2019/fixed/2019-01.pdf
  8. Sprints A.M., Eryshev O.F. Himicheskie i nehimicheskie zavisimosti. SPb.: SpetsLit, 2012; 127 s. [Sprints A.M., Eryshev O.F. Khimicheskie i nekhimicheskie zavisimosti. SPb.: SpetsLit, 2012; 127 s. (in Russ.)]. URL: https://speclit.su/image/catalog/978-5-299-00510-3/978-5-299-00510-3.pdf