HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

A rare case of combined orbital and intracranial complications of purulent odontogenic maxilloethmoidal sinusitis

DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2021-05-10
Issue: 
5
Year: 
2021

A. Gostyunin(2); D. Fernando(2), Candidate of Medical Sciences; V. Shpotin(1, 2), MD; E.
Kuchkina(1, 2), Candidate of Medical Sciences; E. Varnachkina(1, 2), Candidate of Medical Sciences; S.
Kuznetsov(2), Candidate of Medical Sciences (1)Astrakhan State Medical University (2)Aleksandro-Mariinsk
Regional Clinical Hospital, Astrakhan

The paper describes a clinical case of purulent odontogenic maxilloethmoidal sinusitis complicated by a rare concurrence of orbital phlegmon and frontal lobe abscess. A 44-year-old patient was operated on by a multidisciplinary team of surgeons: an otorhinolaryngologist, an ophthalmologist, a maxillofacial surgeon, and a neurosurgeon. The patient was discharged on day 26 of hospitalization with complete clinical recovery.

Keywords: 
otorhinolaryngology
surgery
odontogenic sinusitis
orbital phlegmon
rhinogenic meningoencephalitis
frontal lobe abscessReferences: 
  1. Trusov D.V., Bychkova M.V. Otogennye i rinogennye vnutricherepnye oslozhnenija. Statistika i analiz, provedennye za 50 let. Vestnik TGU. 2017; 22 (6): 1621–8 [Trusov D.V. Bychkova M.V. Otogenic and rhinogenous intracranial complications. Statistics and analysis made for 50 years. Vestnik TGU. 2017; 22 (6): 1621–8 (in Russ.)]. DOI: 10.20310/1810-0198-2017-22-6-1621-1628
  2. Krjukov A.I., Tsarapkin G.Ju., Kadyshev V.A. i dr. Vospalitel'nye zabolevanija okolonosovyh pazuh i rinogennye oslozhnenija v praktike vracha skoroj pomoschi. Moskovskaja meditsina. 2019; 9: 69–70 [Kryukov A.I., Tsarapkin G.Yu., Kadyshev V.A. et al. Vospalitel’nye zabolevaniya okolonosovykh pazukh i rinogennye oslozhneniya v praktike vracha skoroi pomoshchi. Moskovskaya meditsina. 2019; 9: 69–70 (in Russ.)].
  3. Ababij I.I., Sandul A.M., Burakovskij N.S. i dr. Odontogennyj ostryj gnojnyj verhnecheljustnoj i etmoidal'nyj sinusit, oslozhnennyj retrobul'barnym abstsessom. Otorinolaringologija. Vostochnaja Evropa. 2014; 14 (1): 131–5 [Ababii I., Sandul A., Buracovschi N. et al. Acute ethmoidal and maxillary purulent sinusitis complicated with retrobulbar abscess. Otorinolaringologiya. Vostochnaya Evropa. 2014; 14 (1): 131–5 (in Russ.)].
  4. Kurbanov F.F., Svistushkin V.M., Peretjagin O.V. i dr. Orbital'nye rinosinusogennye oslozhnenija. Rossijskaja otorinolaringologija. 2009: 42 (5); 67–71 [Kurbanov F.F., Svistuschkin V.M., Peretjagin O.V. et al. Orbital rhinosinusal complications. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2009: 42 (5); 67–71 (in Russ.)].
  5. Gajnutdinova R.F., Dovgaljuk A.Ju., Kamalov Z.G. Analiz orbital'nyh rinosinusogennyh oslozhnenij. Rossijskaja rinologija. 2011; 2: 64–5 [Gainutdinova R.F., Dovgalyuk A.Yu., Kamalov Z.G. Analiz orbital’nykh rinosinusogennykh oslozhnenii. Rossiiskaya rinologiya. 2011; 2: 64–5 (in Russ.)].
  6. Guljaeva L.V., Zolotareva M.A. Osobennosti orbital'nyh rinosinusogennyh oslozhnenij v detskom vozraste. Tavricheskij mediko-biologicheskij vestnik. 2016; 19 (1): 16–8 [Gulyaeva L.V., Zolotareva M.A. Features of orbital rinosinusogenny complications at children’s age. Tavricheskii mediko-biologicheskii vestnik. 2016; 19 (1): 16–8 (in Russ.)].
  7. Krivopalov A.A., Lejko D.V., Scherbuk A.Ju. i dr. Neotlozhnaja pomosch' pri vnutricherepnyh oslozhnenijah vospalitel'nyh zabolevanij nosa i okolonosovyh pazuh. Rossijskaja otorinolaringologija. 2019; 4: 91–6 [Krivopalov A.A., Leiko D.V., Shcherbuk A.Yu. et al. Emergency aid in intracranial complications of inflammatory diseases of the nose and paranasal sinuses. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2019; 4: 91–6 (in Russ.)]. DOI: 10.18692/1810-4800-2019-4-91-96