HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

Thrombocytosis in a therapist’s practice

DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2020-03-08
Download full text PDF
Issue: 
3
Year: 
2020

Z. Mikhailova, MD; V. Cherepanova, MD; R. Babaev; P. Klimkin, Candidate of Medical Sciences City Clinical Hospital Thirty-Eight, Nizhny Novgorod

A hospital or polyclinic therapist constantly investigates the causes of pathological condi-tions inter alia thrombosis or bleeding. The pathomorphism of diseases and the possibility of their atypical clinical picture prompt the physician to continuously improve his/her qualification, includ-ing that in allied fields.

Keywords: 
hematology
thrombocytosis
thrombosis
bleeding
paradox in thrombocythemia
disaggregantIt appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

References: 
 1. Agadzhanjan N.A., Smirnov V.M. Normal'naja fiziologija: uchebnik / M.: MIA, 2009; 520 s. [Agadzhanyan N.A., Smirnov V.M. Normal’naya fiziologiya: uchebnik / M.: MIA, 2009; 520 s. (in Russ.)].
 2. Rukovodstvo po laboratornym metodam diagnostiki / M.: GEOTAR-Media, 2009; 800 s. [Rukovodstvo po laboratornym metodam diagnostiki / M.: GEOTAR-Media, 2009; 800 s. (in Russ.)].
 3. Volkova S.A., Borovkov N.N. Osnovy klinicheskoj gematologii: uchebnoe posobie / N. Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskoj gos. meditsinskoj akademii, 2013; 400 s. [Volkova S.A., Borovkov N.N. Osnovy klinicheskoi gematologii: uchebnoe posobie / N. Novgorod: Izd-vo Nizhegorodskoi gos. meditsinskoi akademii, 2013; 400 s (in Russ.)].
 4. Shiffman F. Dzh. Patofiziologija krovi. Per. s angl. / M. – SPb: «Izd-vo BINOM» – «Nevskij Dialekt», 2000; 448 s. [Shiffman F. Dzh. Patofiziologiya krovi. Per. s angl. / M. – SPb: «Izd-vo BINOM» – «Nevskii Dialekt», 2000; 448 s. (in Russ.)].
 5. Bogdanov A.N., Tyrenko V.V., Noskov Ja.A. i dr. Differentsial'naja diagnostika trombotsitozov v klinicheskoj praktike // Vestnik Rossijskoj Voenno-meditsinskoj akademii. – 2014; 2 (46): 44–50 [Bogdanov A.N., Tirenko V.V., Noskov Ya.A. et al. Differential diagnosis of thrombocytosis in clinical practice // Vestnik Rossiiskoi Voenno-meditsinskoi akademii. – 2014; 2 (46): 44–50 (in Russ.)].
 6. Bogdanov A.N., Voloshin S.V., Kulibaba T.G. i dr. Izmenenija sistemy krovi v klinicheskoj praktike: monografija / SPb: Foliant, 2017; 172 s. [Bogdanov A.N., Voloshin S.V., Kulibaba T.G. et al. Izmeneniya sistemy krovi v klinicheskoi praktike: monografiya / SPb: Foliant, 2017; 172 s. (in Russ.)].
 7. Ganapiev A.A., Afanas'ev B.V. Gematologija: rukovodstvo dlja vrachej. Pod red. N.N. Mamaeva. 2-e izd, dop. i ispravl. / SPb: SpetsLit, 2011; 615 s. [Ganapiev A.A., Afanas’ev B.V. Gematologiya: rukovodstvo dlya vrachei. Pod red. N.N. Mamaeva. 2-e izd, dop. i ispravl. / SPb.: SpetsLit, 2011; 615 s. (in Russ.)].
 8. Natsional'nye klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i terapii rN-negativnyh mieloproliferativnyh zabolevanij (istinnaja politsitemija, essentsial'naja trombotsitemija, pervichnyj mielofibroz) (redaktsija 2018 g.) // Gematologija i transfuziologija. – 2018; 3: 275–315 [National slinical recommendations for diagnosis and therapy of Ph-negative myeloproliferative neoplasms (polycythemia vera, essential thrombocythemia, primary myelofibrosis) (edition 2018) // Gematologiya i transfuziologiya. – 2018; 3: 275–315 (in Russ.)]. DOI: 10.25837/HAT.2019.51.88.001
 9. Rossijskij terapevticheskij spravochnik. Pod red. A.G. Chuchalina. 2-e izd. / M.: GEOTAR-Media, 2008; 976 s. [Rossiiskii terapevticheskii spravochnik. Pod red. A.G. Chuchalina. 2-e izd. / M.: GEOTAR-Media, 2008; 976 s. (in Russ.)].
 10. Alekseeva O.P., Mihajlova Z.D. Paraneoplasticheskie sindromy v klinike vnutrennih boleznej: uchebnoe posobie. 3-e izd, dop. i pererab. / N. Novgorod: Izd-vo NizhGMA, 2017; 122 s. [Alekseeva O.P., Mikhailova Z.D. Paraneoplasticheskie sindromy v klinike vnutrennikh boleznei: uchebnoe posobie. 3-e izd, dop. i pererab. / N. Novgorod: Izd-vo NizhGMA, 2017; 122 s. (in Russ.)].
 11. Vetsheva N.N., Stepanova Ju.A. Sravnenie topometricheskih pokazatelej selezenki po dannym ul'trazvukovogo metoda issledovanija // Meditsinskaja vizualizatsija. – 2015; 4: 56–60 [Vetsheva N.N., Stepanova Y.A. Comparison of Topometric Indicators of the Spleen According to the Ultrasound // Meditsinskaya vizualizatsiya. – 2015; 4: 56–60 (in Russ.)].
 12. Prakticheskoe ruk-vo po ul'trazvukovoj diagnostike. Obschaja ul'trazvukovaja diagnostika. Pod red. V.V. Mit'kova / M.: ID Vidar-M, 2003; 720 s. [Prakticheskoe ruk-vo po ul’trazvukovoi diagnostike. Obshchaya ul’trazvukovaya diagnostika. Pod red. V.V. Mit’kova / M.: ID Vidar-M, 2003; 720 s. (in Russ.)].
 13. Stepanova Ju.A. Ul'trazvukovaja diagnostika zabolevanij selezenki (uchebnoe posobie). Pod red. L.S. Kokova / M., 2013; 138 s. [Stepanova Yu.A. Ul’trazvukovaya diagnostika zabolevanii selezenki (uchebnoe posobie). Pod red. L.S. Kokova / M., 2013; 138 s. (in Russ.)].
 14. Bleeker J., Hogan W. Thrombocytosis: diagnostic evaluation, thrombotic risk stratification, and risk-based management strategies // Thrombosis. – 2011; 2011: 536062. DOI: 10.1155/2011/536062
 15. Sturov V.G., Sergeeva I.G., Tulupov A.A. Tserebrovaskuljarnye zabolevanija i patologija gemostaza: ucheb. posobie / Novosib. gos. un-t – Novosibirsk: RITsNGU, 2015; 48 s. [Sturov V.G., Sergeeva I.G., Tulupov A.A. Tserebrovaskulyarnye zabolevaniya i patologiya gemostaza: ucheb. posobie / Novosib. gos. un-t. – Novosibirsk: RITs NGU, 2015; 48 s. (in Russ.)].
 16. Barkagan Z.S. Gemostaz. Rukovodstvo po gematologii. V 3 t. Pod red. A.I. Vorob'eva. 3-e izd., pererab. i dop. / M.: N'judiamed, 2005; T.3: s. 9–147 [Barkagan Z.S. Gemostaz. Rukovodstvo po gematologii. V 3 t. Pod red. A.I. Vorob’eva. 3-e izd., pererab. i dop. / M.: N’yudiamed, 2005; T. 3: s. 9–147 (in Russ.)].
 17. Vojtsehovskij V.V., Landyshev Ju.S., Tselujko S.S. i dr. Gemorragicheskij sindrom v klinicheskoj praktike / Blagoveschensk: Amurskaja GMA, 2014; 255 s. [Voitsekhovskii V.V., Landyshev Yu.S., Tseluiko S.S. et al. Gemorragicheskii sindrom v klinicheskoi praktike / Blagoveshchensk: Amurskaya GMA, 2014; 255 s. (in Russ.)].