HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

Specialized medical care for breast neoplasms (an upgraded model)

DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2019-11-06
Issue: 
11
Year: 
2019

Abrar Hussein, A. Kartasheva, MD Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

The paper presents an upgraded organizational and functional model for providing specialized medical care to patients with breast neoplasms, including breast cancer.

Keywords: 
oncology
breast
cancer
diagnosisReferences: 
  1. Aksel' E.M. Zlokachestvennye novoobrazovanija molochnoj zhelezy: sostojanie onkologicheskoj pomoschi, zabolevaemost' i smertnost' // Mammologija. – 2006; 1: 9–13 [Aksel Ye.M. Breast malignancies: the state-of-the-art of oncological care, morbidity, and mortality // Mammologiya. – 2006; 1: 9–13 (in Russ.)].
  2. Barsukov V.Ju., Plohov V.N., Chesnokova N.P. Rak molochnoj zhelezy: sovremennye printsipy diagnostiki i kompleksnoj terapii / Saratov: SGMU, 2007; 309 s. [Barsukov, V.Yu., Plokhov V.N., Chesnokova N.P. Rak molochnoi zhelezy: sovremennye printsipy diagnostiki i kompleksnoi terapii / Saratov: SGMU, 2007; 309 s. (in Russ.)].
  3. Bershtejn L.M. Endokrinologija raka molochnoj zhelezy kak geterogennogo zabolevanija: desjatiletie posle milleniuma // Voprosy onkologii. – 2013; 59 (3): 292–8 [Bershtein L.M. Endocrinology of breast cancer as a heterogeneous disease: a decade after the Millennium // Voprosy onkologii. – 2013; 59 (3): 292–8 (in Russ.)]. https://doi.org/10.18722/VO2013593292-298.
  4. Gaevskaja O.E., Beljanin O.L. Osobennosti funktsional'nogo sostojanija oporno-dvigatel'noj sistemy bol'nyh s postmastektomicheskim sindromom // Uch. zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo med. universiteta im. akad. I.P. Pavlova. – 2008; 3: 64–6 [Gaevskaya O.E., Belyanin O.L. Osobennosti funktsional’nogo sostoyaniya oporno-dvigatel’noi sistemy bol’nykh s postmastektomicheskim sindromom // Uch. zapiski Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo med. universiteta im. akad. I.P. Pavlova. – 2008; 3: 64–6 (in Russ.)].
  5. Kushlinskij N.E., Portnoj S.M., Laktionov K.P. Rak molochnoj zhelezy / M.: GEOTAR, 2005; 480 s. [Kushlinskii N.E., Portnoi S.M., Laktionov K.P. Rak molochnoi zhelezy / M.: GEOTAR, 2005; 480 s. (in Russ.)].
  6. Topuzov E.E., Kasjanova M.N., Plotnikov Ju.V. i dr. Analiz pokazatelej kachestva zhizni bol'nyh rakom molochnoj zhelezy // Profilakticheskaja i klinicheskaja meditsina. – 2011; 3 (40): 223–5 [Topuzov E., Kasyanova M.N., Plotnicov Y.V. et al. Analysis of quality of life of breast cancer patients // Profilakticheskaya i klinicheskaya meditsina. – 2011; 3 (40): 223–5 (in Russ.)].
  7. Suhoterin I.V., Pavlova N.V. «Sotsial'no-psihologicheskij portret» bol'nyh rakom molochnoj zhelezy i problema ih psihologicheskoj reabilitatsii // Opuholi zhenskoj reproduktivnoj sistemy. – 2011; 1: 32–7 [Sukhoterin I.V., Pavlova N.V. «Social-psychological picture» of patients with breast cancer and the problem of their psychological rehabilitation // Tumors of female reproductive system. – 2011; 1: 32–6 (in Russ.)]. https://doi.org/10.17650/1994-4098-2011-0-1-32-36.
  8. Braithwaite D., Satariano W., Sternfeld B. et al. Long-term prognostic role of functional limitations among women with breast cancer // J. Natl. Cancer Inst. – 2010; 102 (19): 1468–77.
  9. Carlson R., Allred D., Anderson B. et al. Breast cancer. Clinical practice guidelines in oncology // J. Natl. Compr. Canc. Netw. – 2009; 7 (2): 122–92