HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

TRANSCRANIAL ELECTRICAL STIMULATION AS AN EFFECTIVE PHYSIOTHERAPY TECHNIQUE

DOI: https://doi.org/10.29296/25877305-2019-01-03
Issue: 
1
Year: 
2019

Professor Yu. Byalovsky(1), MD; S. Bulatetsky(2), MD; A. Ivanov(3); L. Deryagina(4); E. Glushkova(5), I. Rakitina(1) 1-Ryazan State Medical University; 2-Ryazan Branch, V.Ya. Kikot Moscow University, Ministry of Internal Affairs of Russia 3-OAO Elatma Instrumental-Making Plant, Elatma, Ryazan Region; 4-V.Ya. Kikot Moscow University, Ministry of Internal Affairs of Russia; 5-Primary Health Care Unit, Ministry of Internal Affairs of Russia in the Ryazan Region

The efficiency of transcranial electrical stimulation (TES) is evaluated. TES is a physiotherapy technique, the points of application of which are the activation of the stress-limiting system and cytokine network and the stimulation of the opioidergic system. The role of nonspecific adaptive mechanisms in the pathogenesis of these or those diseases has been significantly studied today. Understanding the phenomenon of TES and its introduction as an adjunct to drug therapy into clinical practice has great opportunities. The essence of this technique is to deliver a pulse current into the brain through the scalp. The stress-limiting system is one of the most important components of TES, and all the effects of the technique are due to its central and peripheral implications.

Keywords: 
therapy
transcranial electrical stimulation
antinociceptive system
opioidergic system
β-endorphins
stress-limiting systemReferences: 
 1. Akimov G.A., Zabolotnyh V.A., Lebedev V.P. Transkranial`noe e`lektrovozdeystvie v lechenii vegetososudistoy distonii // Zhurn. nevropatol. i psihiat. – 1991; 91 (7): 75–8 [Akimov G.A., Zabolotnykh V.A., Lebedev V.P. Transkranial'noye elektrovozdeystviye v lechenii vegetososudistoy distonii // Zhurn. nevropatol. i psikhiatr. – 1991; 91 (7): 75–8 (in Russ.)].
 2. Golikov A.P., Pavlov V.A., Karev V.A. i dr. Vliyanie transkranial`noy e`lektrostimulyacii opioidnyh sistem na reparativnye processy u bol`nyh infarktom miokarda // Kardiologiya. – 1989; 29 (12): 45–8 [Golikov A.P., Pavlov V.A., Karev V.A. et al. Vliyaniye transkranial'noy elektrostimulyatsii opioidnykh sistem na reparativnyye protsessy u bol'nykh infarktom miokarda // Kardiologiya. – 1989; 29 (12): 45–8 (in Russ.)].
 3. Razumov A.N., Mel`nikova E.A. Neyrofiziologicheskie osnovy e`ffektivnosti transkranial`nyh metodov v lechenii nevropaticheskoy boli // Vopr. kurortol., fizioter. i lechebn. fiz. kul`tury. – 2015; 92 (2): 37–42 [Razumov A.N., Melnikova Ye.A. The neurophysiological basis of the effectiveness of transcranial methods for the treatment of neuropathic pain // Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoi fizicheskoi kul'tury. – 2015; 92 (2): 37–42 (in Russ.)]. DOI: 10.17116/kurort2015237-42.
 4. Persianinov L.S., Kastrubin E`.M., Rasstrigin N.N. E`lektroanalgeziya v akusherstve i ginekologii / M.: Medicina, 1978; 239 s. [Persianinov L.S., Kastrubin E.M., Rasstrigin N.N. Elektroanal'geziya v akusherstve i ginekologii / M.: Meditsina, 1978; 239 p. (in Russ.)].
 5. Lebedev V. P., Kacnel`son Ya.S., Leosko V.A. i dr. A.s. 1074543 A61 N 1/34. Sposob obshhego e`lektroobezbolivaniya. №3385722/28–13. Zayavl. 18.01.82; Opubl. 23.02.84 // Byull. Otkrytiya. Izobreteniya. – 1984; 7: 24 [Lebedev V.P., Katsnel'son Ya.S., Leosko V.A. et al. A.s. 1074543 A61 N 1/34. Sposob obshchego elektroobezbolivaniya. №3385722/28–13. Zayavl. 18.01.82; Opubl. 23.02.84 // Otkrytiya. Izobreteniya. – 1984; 7: 24 (in Russ.)].
 6. Lebedev V.P., Savchenko A.B., Fan A.B., Zhilyaev S.Yu. Transkranial`naya e`lektroanalgeziya u krys: optimal`nyy rezhim e`lektricheskih vozdeystviy // Fiziol. zhurn. SSSR. – 1988; 74 (8): 1094–101 [Lebedev V.P., Savchenko A.B., Fan A.B., Zhilyayev S.Yu. Transkranial'naya elektroanal'geziya u krys: optimal'nyy rezhim elektricheskikh vozdeystviy // Fiziol. zhurn. SSSR. – 1988; 74 (8): 1094–101 (in Russ.)].
 7. Kacnel`son Ya.S., Leosko V.A. Ocenka e`ffektivnosti novogo metoda transkranial`noy e`lektroanalgezii v klinicheskoy anesteziologii. V: Novyy metod transkranial`nogo e`lektroobezbolivaniya. Teor. osnovy i prakt. ocenka. Tez dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 20–2 [Katsnel'son YA.S., Leosko V.A. Otsenka effektivnosti novogo metoda transkranial'noy elektroanal'gezii v klinicheskoy anesteziologii. V: Novyy metod transkranial'nogo elektroobezbolivaniya. Teoreticheskiye osnovy i prakticheskaya otsenka. Tez dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 20–2 (in Russ.)].
 8. Kovalev M.G. Sravnitel`noe e`ksperimental`noe izuchenie analgeticheskogo e`ffekta novogo metoda transkranial`nogo e`lektrovozdeystviya i metoda Limozha. V kn.: Novyy metod transkranial`nogo e`lektroobezbolivaniya. Teor. osnovy i prakt. ocenka. Tez. dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 11–2 [Kovalev M.G. Sravnitel'noye eksperimental'noye izucheniye anal'geticheskogo effekta novogo metoda transkranial'nogo elektrovozdeystviya i metoda Limozha. In: Novyy metod transkranial'nogo elektroobezbolivaniya. Teoreticheskiye osnovy i prakticheskaya otsenka. Tez. dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 11–2 (in Russ.)].
 9. Koryagina Yu.V., Roguleva L.G., Zamchiy T.P. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya kak sredstvo optimizacii psihofiziologicheskih funkciy u edinoborcev i sportsmenov silovyh vidov sporta // Teor. i prakt. fiz. kul`t. – 2015; 3: 11–3 [Koryagina Yu.V., Roguleva L.G., Zamchiy T.P. Transcranial electrostimulation to optimize psychophysiological functions in single combat wrestlers and weightlifters // Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. – 2015; 3: 11–3 (in Russ.)].
 10. Ayrapetov L.N., Zaychik A.N., Truhmanov N.S. i dr. Ob izmenenii urovnya β-e`ndorfina v mozge i spinnomozgovoy zhidkosti pri transkranial`noy e`lektroanalgezii // Fiziol. zhurn. SSSR. – 1985, 71 (1): 56–64 [Ayrapetov L.N., Zaychik A.N., Trukhmanov N.S. et al. Ob izmenenii urovnya p-endorfina v mozge i spinnomozgovoy zhidkosti pri transkranial'noy elektroanal'gezii // Fiziol. zhurn. SSSR. – 1985, 71 (1): 56–64 (in Russ.)].
 11. Lebedev V.P., Savchenko A.B., Krasyukov A.V. i dr. Ob uchastii opioidnogo i neopioidnogo zven`ev antinociceptivnoy sistemy v fiziologicheskom mehanizme transkranial`noy e`lektroanalgezii. V kn.: Sintez, farmakologicheskie i klinicheskie aspekty novyh obezbolivayushhih sredstv / Novgorod, 1991; 18–9 [Lebedev V.P., Savchenko A.B., Krasyukov A.V. et al. Ob uchastii opioidnogo i neopioidnogo zven'yev antinotsitseptivnoy sistemy v fiziologicheskom mekhanizme transkranial'noy elektroanal'gezii. In: Sintez, farmakologicheskiye i klinicheskiye aspekty novykh obezbolivayushchikh sredstv / Novgorod, 1991; 18–9 (in Russ.)].
 12. Ne L. Involvement of endogenous opioid peptides in acupuncture analgesia // Pain. – 1987; 31 (1): 99–121.
 13. Lebedev V.P., Savchenko A.B., Petryaevskaya N.V. Ob opiatnom mehanizme transkranial`noy e`lektroanalgezii u krys i myshey // Fiziol. zhurn. SSSR. – 1988; 74 (9): 1249–56 [Lebedev V.P., Savchenko A.B., Petryayevskaya N.V. Ob opiatnom mekhanizme transkranial'noy elektroanal'gezii u krys i myshey // Fiziol. zhurn. SSSR. – 1988; 74 (9): 1249–56 (in Russ.)].
 14. Horohordin H.E., Leosko B.A., Shehunov E.D. i dr. Vliyanie transkranial`noy e`lektroanalgezii na krovoobrashhenie i transkapillyarnyy obmen v legkih. V kn.: Novyy metod transkranial`nogo obezbolivaniya. Teor. osnovy i prakt. ocenka: Tez dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 24–5 [Khorokhordin H.E., Leosko B.A., Shekhunov Ye.D. et al. Vliyaniye transkranial'noy elektroanal'gezii na krovoobrashcheniye i transkapillyarnyy obmen v legkikh. In: Novyy metod transkranial'nogo obezbolivaniya. Teoreticheskiye osnovy i prakticheskaya otsenka: Tez dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 24–5 (in Russ.)].
 15. Kacnel`son Ya.S., Leosko V.A. Transkranial`naya e`lektroanalgeziya pri obespechenii operativnyh vmeshatel`stv u detey s hronicheskimi nagnoitel`nymi zabolevaniyami legkih. V kn.: Mihel`son V.A., otv. red. Sovrem. probl. anesteziol. i intensivn. ter. u detey rannego vozrasta / Volgograd, 1986; 1: 52–3 [Katsnel'son Ya.S., Leosko V.A. Transkranial'naya elektroanal'geziya pri obespechenii operativnykh vmeshatel'stv u detey s khronicheskimi nagnoitel'nymi zabolevaniyami legkikh. In: Mikhel'son V.A., otv. red. Sovremennyye problemy anesteziologii i intensivnoy terapii u detey rannego vozrasta / Volgograd, 1986; 1: 52–3 (in Russ.)].
 16. Levtov V.A., Shuvaeva V.N. Vliyanie transkranial`noy e`lektroanalgezii na reologicheskie svoystva krovi. V kn.: Novyy metod transkranial`nogo obezbolivaniya. Teor. osnovy i prakt. ocenka: Tez. dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 18–9 [Levtov V.A., Shuvayeva V.N. Vliyaniye transkranial'noy elektroanal'gezii na reologicheskiye svoystva krovi. In: Novyy metod transkranial'nogo obezbolivaniya. Teoreticheskiye osnovy i prakticheskaya otsenka: Tez dokl. / Leningrad: Nauka, 1987; 18–9 (in Russ.)].
 17. Enin L.D., Akoev G. N., Lebedev V.P. i dr. Vozdeystvie opioidnyh peptidov mozga na sensornye okonchaniya kozhi kak odin iz mehanizmov anal`geticheskogo e`ffekta. V kn.: Klimov P.K., otv. red. Fiziologicheskoe i klinicheskoe znachenie regulyatornyh peptidov: Tez. dokl. / Pushhino, 1990; 55 [Yenin L.D., Akoyev G. N., Lebedev V.P. et al. Vozdeystviye opioidnykh peptidov mozga na sensornyye okonchaniya kozhi kak odin iz mekhanizmov anal'geticheskogo effekta. In: Klimov P.K. otv. red. Fiziologicheskoye i klinicheskoye znacheniye regulyatornykh peptidov: Tez dokl. / Pushchino, 1990; 55 (in Russ.)].
 18. Grinenko A.Ya., Krupickiy E.M., Karandashova G.F. i dr. Aktivaciya e`ndorfinergicheskih sistem mozga s pomoshh`yu transkranial`nogo e`lektricheskogo vozdeystviya kak metod lecheniya alkogol`nogo abstinentnogo sindroma. V kn.: Vos`moy Vsesoyuznyy s``ezd nevropatologov, psihiatrov i narkologov: Tez. dokl. / M., 1988; 1: 342–3 [Grinenko A.YA., Krupitskiy Ye.M., Karandashova G.F. et al. Aktivatsiya endorfinergicheskikh sistem mozga s pomoshch'yu transkranial'nogo elektricheskogo vozdeystviya kak metod lecheniya alkogol'nogo abstinentnogo sindroma. In: Vos'moy Vsesoyuznyy syezd nevropatologov, psikhiatrov i narkologov: Tez dokl. / M., 1988; 1: 342–3 (in Russ.)].
 19. Kamenskih T.G., Raygorodskiy Yu.M., Veselova E.V. i dr. Sravnitel`nyy analiz rezul`tatov primeneniya razlichnyh fizioterapevticheskih metodik v lechenii bol`nyh pervichnoy otkrytougol`noy glaukomoy na fone hronicheskoy ishemii golovnogo mozga // Saratovskiy nauchno-medicinskiy zhurnal. – 2012; 8 (2): 445–52 [Kamenskih T. G., Raigorodskij Y.M., Veselova E.V. et al. Comparative analysis of the results of various physical therapy techniques in the treatment of patients with primary open-angle glaucoma with chronic cerebral ischemia // Saratov Journal of Medical Scientific Research. – 2012; 8 (2): 445–52 (in Russ.)].
 20. Karkishhenko N.N., Karkishhenko V.N., Chayvanov D.B. i dr. Transkranial`naya nizkochastotnaya ritmicheskaya e`lektrostimulyaciya struktur golovnogo mozga sportsmenov dlya kupirovaniya giperaktivacii nervnoy sistemy, moduliruemoy priemom bol`shih doz kofeina v trenirovochnyy i postsorevnovatel`nyy periody // Sportivnaya medicina: nauka i praktika. – 2015; 3: 12–8 [Karkischenko N.N., Karkischenko V.N., Chayvanov D.B. et al. Transcranial low-frequency rhythmic electro-stimulation of human subcortex for prevention of overexcitation of the nervous system induced by intake of high doses of caffeine in training and after competition periods // Sports medicine: research and practice. – 2015; 3: 12–8 (in Russ.)].
 21. Drobyshev V.A., Guvakova I.V., Kuznecova L.A. Primenenie transkranial`noy e`lektrostimulyacii i igrovogo bioupravleniya v korrekcii vegetativnyh izmeneniy u atletov ciklicheskih vidov sporta // Sibirskoe medicinskoe obozrenie. – 2010; 4 (64): 73–7 [Drobyshev V.A., Guvakova I.V., Kuznetsova L.A. Transcranial electric stimulation and game biocontrol for correction of autonomous pathology in athletes of cyclicsports // Sibirskoye meditsinskoye obozreniye. – 2010; 4 (64): 73–7 (in Russ.)].
 22. Evstigneev V.V. i dr. Transkranial`naya magnitnaya stimulyaciya kak lechebnyy faktor // Zdravoohranenie. – 2004; 9: 32–8 [Yevstigneyev V.V. et al. Transkranial'naya magnitnaya stimulyatsiya kak lechebnyy faktor // Zdravookhraneniye. – 2004; 9: 32–8 (in Russ.)].
 23. Sapego I.A., Lukomskiy I.V., Ulashhik V.S. i dr. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya v ranney reabilitacii pacientov posle rekonstruktivnyh operaciy na magistral`nyh arteriyah golovy // Vestnik VGMU. – 2010; 9 (4): 89–97 [Sapego I.A., Lukomskiy I.V., Ulashchik V.S. et al. Transkranial'naya elektrostimulyatsiya v ranney reabilitatsii patsiyentov posle rekonstruktivnykh operatsiy na magistral'nykh arteriyakh golovy // Vestnik VGMU. – 2010; 9 (4): 89–97 (in Russ.)].
 24. Baryl`nik Yu.B., Lim V.G., Shhetinin S.G. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya u bol`nyh alkogol`noy e`ncefalopatiey // Saratovskiy nauchno-med. zhurn. – 2010; 6 (3): 625–8 [Barylnik Yu.B., Lim V.G., Shchetinin S.G. Transcranial electrostimulation in patients with alcoholic encephalopathy // Saratov Journal of Medical Scientific Research. – 2010; 6 (3): 625–8 (in Russ.)].
 25. Suhova A.V., Kir`yakov V.A. Primenenie transkranial`noy e`lektrostimulyacii u bol`nyh s professional`nymi zabolevaniyami nervnoy sistemy // Medicina truda i promyshl. e`kol. – 2011; 8: 43–8 [Sukhova A.V., Kir'yakov V.A. Primeneniye transkranial'noy elektrostimulyatsii u bol'nykh s professional'nymi zabolevaniyami nervnoy sistemy // Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya. – 2011; 8: 43–8 (in Russ.)].
 26. Andreeva I.N., Akishina I.V. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya // Astrahanskiy med. zhurn. – 2012; 7 (1): 22–7 [Andreeva I.N., Akishina I.V. The transcranial electrostimulation // Astrakhanskiy meditsinskiy zhurnal. – 2012; 7 (1): 22–7 (in Russ.)].
 27. Kankulova E.A., Daminov V.D., Zimina E.V. i dr. Transkranial`naya cerebral`naya e`lektrostimulyaciya v sochetanii s robotizirovannoy mehanoterapiey // Doktor.Ru. – 2010; 8 (59): 48–50 [Kankulova E.A., Daminov V.D., Zimina E.V. et al. Transcranial cerebral electrostimulation in combination with robotic mechanotherapy // Doctor.Ru. – 2010; 8 (59): 48–50 (in Russ.)].
 28. Kornilova A.A., Mahinov V.A., Sysoev V.N. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya golovnogo mozga kak metod korrekcii funkcional`nogo sostoyaniya organizma operatorov // Sovrem. problemy nauki i obrazovaniya. – 2012; 4: 44 [Kornilova A.A., Makhinov V.A., Sysoev V.N. Brain transcranial electrostimulation as a method of operators functional state correction // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2012; 4: 44 (in Russ.)].
 29. Vusik I.F., Kade A.H., Kucenko I.I. Vliyanie TE`Z-terapii na uroven` adrenalina v krovi v patologicheskom preliminarnom periode // Kubanskiy nauchn. med. vestnik. – 2012; 3: 38–41 [Vusik I.F., Kade A.Kh., Kucenko I.I. CES-Therapy Influence on Blood Adrenaline Level In Case of Abnormal Preliminary Period // Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. – 2012; 3: 38–41 (in Russ.)].
 30. Apsalyamova S.O., Kade A.H., Kolesnikova N.V. i dr. Vliyanie TE`S-terapii na pokazateli pro- i protivovospalitel`nyh citokinov pri e`ksperimental`nom infarkte miokarda u krys // Fundament. issled. – 2013; 6–2: 337–40 [Apsalyamova S.O., Kade A.K., Kolesnikova N.V. et al. Influence of tes-therapy on indicators pro- and anti-inflammatory cytokines at an experimental heart attack of a myocardium at rats // Fundamentalnyye issledovaniya. – 2013; 6–2: 337–40 (in Russ.)].
 31. Sein O.B., Mihaylov K.A. Korrekciya arterial`nogo davleniya u sobak s ispol`zovaniem transkranial`noy e`lektrostimulyacii // Vestnik Kurskoy gos. sel`skohoz. akad. – 2013; 6: 77–9 [Sein O.B., Mikhaylov K.A. Korrektsiya arterial'nogo davleniya u sobak s ispol'zovaniyem transkranial'noy elektrostimulyatsii // Vestnik Kurskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii. – 2013; 6: 77–9 (in Russ.)].
 32. Vasilenko I.V., Artemov A.N., Trif Yu.V. i dr. Primenenie sochetannoy transkranial`noy magnitoterapii i transkranial`noy e`lektrostimulyacii apparatom «AMO-ATOS-E`» dlya lecheniya kognitivnyh narusheniy u bol`nyh, perenesshih insul`t // Nauchno-med. vestnik Central`nogo Chernozem`ya. – 2011; 44: 35–9 [Vasilenko I.V., Artemov A.N., Trif Y.V. et al. Concomitant use of trans-cranial magnetotherapy and trans-cranial electrical stimulation by apparatus «AMO-ATOS-E» for the treatment of cognitive impairment in patients with stroke // Nauchno-meditsinskiy vestnik Tsentral'nogo Chernozem'ya. – 2011; 44: 35–9 (in Russ.)].
 33. Fomichev E.V., Yakovlev A.T., Podol`skiy V.V. i dr. Kompleksnoe lechenie otkrytyh perelomov nizhney chelyusti s primeneniem transkranial`noy e`lektrostimulyacii // Volgogradskiy nauchno-med. zhurnal. – 2010; 1 (25): 40–4 [Fomichev Ye.V. , Yakovlev A.T., Podolsky V. V. et al. Transcranial electrostimulation in complex treatment of the open fractures of the mandible // Volgogradskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. – 2010; 1 (25): 40–4 (in Russ.)].
 34. Raygorodskiy Yu.M., Sharkov S.M., Urnyaeva S.I. i dr. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya v lechenii detey s e`nurezom // Fizioter., bal`neol. i reabilitac. – 2014; 4: 32–6 [Raigorodsky Y.M., Sharkov S.M., Urnyaeva S.I. et al. The application of transcranial electrical stimulation for the treatment of enuresis in the children // Fizioterapiya, bal'neologiya i reabilitatsiya. – 2014;.4: 32–6 (in Russ.)].
 35. Roguleva L.G. Vliyanie transkranial`noy e`lektrostimulyacii e`ndorfine`rgicheskih struktur golovnogo mozga na process vosstanovleniya posle sorevnovatel`noy nagruzki u paue`rlifterov // Vopr. funkc. podgotovki v sporte vysshih dostizheniy. – 2013; 1 (1): 207–12 [Roguleva L.G. Vliyaniye transkranial'noy elektrostimulyatsii endorfinergicheskikh struktur golovnogo mozga na protsess vosstanovleniya posle sorevnovatel'noy nagruzki u pauerlifterov // Voprosy funktsional'noy podgotovki v sporte vysshikh dostizheniy. – 2013; 1 (1): 207–12 (in Russ.)].
 36. Sapego I.A., Lukomskiy I.V., Pashkov A.A. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya kak metod fizioterapevticheskoy korrekcii psihosomaticheskih rasstroystv astenicheskogo kruga. V sb.: Dostizheniya fund., klin. med. i farmacii. Mat. 69-y nauchn. sessii sotrudnikov universiteta / UO «Vitebskiy gosudarstvennyy medicinskiy universitet», 2014; 356–7 [Sapego I.A., Lukomskiy I.V., Pashkov A.A. Transkranial'naya elektrostimulyatsiya kak metod fizioterapevticheskoy korrektsii psikhosomaticheskikh rasstroystv astenicheskogo kruga. In: Dostizheniya fundamental'noy, klinicheskoy meditsiny i farmatsii Materialy 69-oy nauchnoy sessii sotrudnikov universiteta / UO «Vitebskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet», 2014; 356–7 (in Russ.)].
 37. Smirnova I.N., Alayceva S.V., Antipova I.I. i dr. Transkranial`naya e`lektrostimulyaciya v korrekcii adaptacionno-psihologicheskogo statusa u bol`nyh gipertonicheskoy bolezn`yu s hronicheskim e`kologo-proizvodstvennym psihoe`mocional`nym napryazheniem // Medicina i obrazovanie v Sibiri. – 2013; 6: 31 [Smirnova I.N., Alaytseva S.V., Antipova I.I. et a. Transcranial electrical stimulation in correction of adaptic and psychological status at patients with idiopathic hypertensia with chronic ekological occupational psychoemotional stress // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2013; 6: 31 (in Russ.)].
 38. Bey V.V., Bubnovich A.A., Chernyavskaya V.V. Zashhitnoe deystvie TE`S-terapii v usloviyah ishemii kozhi, vyzvannoy formirovaniem kozhnoy skladki // Mezhdunar. zhurn. prikladnyh i fund. issled. – 2015; 5–1: 48 [Bey V.V., Bubnovich A.A., Chernyavskaya V.V. Protective action tes-therapy in skin ischemia cause the formation of skin folds // International Journal of Applied and FundamentaL Research. – 2015; 5–1: 48 (in Russ.)].
 39. Zanin S.A., Kade A.H., Trofimenko A.I. i dr. Gistologicheskoe obosnovanie e`ffektivnosti TE`S-terapii pri e`ksperimental`nom ishemicheskom insul`te // Sovrem. problemy nauki i obrazovaniya. – 2015; 1–1: 1343 [Zanin S.A., Kade A.K., Trofimenko A.I. et al. Hystologic substantiation of efficiency of tes-therapy at the experimental ischemic stroke // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015; 1–1: 1343 (in Russ.)].
 40. Trofimenko A.I., Nehay F.A., Kade A.H. i dr. Dinamika citokinovogo statusa i urovnya β-e`ndorfina u bol`nyh s ishemicheskim insul`tom pri primenenii TE`S-terapii // Kubanskiy nauch. med. vestnik. – 2015; 6: 147–50 [Trofimenko A.I., Nekhay F.A., Kade A. Kh. et al. Dynamics of the cytokines status and level β-endorphin at patients with an ischemic stroke at application of TES-therapy // Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. – 2015; 6: 147–50 (in Russ.)].
 41. Baykova E.E., Kade A.H., Nehay F.A. i dr. Dinamika citokinovogo statusa u bol`nyh s izolirovannoy cherepno-mozgovoy travmoy sredney i tyazheloy stepeni tyazhesti // Kubanskiy nauchn. med. vestnik. – 2014; 3 (145): 15–9 [Bajkova E.E., Kade A.Kh., Muzlaev G.G. et al. Dynamics cytokin’s of the status at patients with the isolated craniocereberal trauma of average and heavy severity level // Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. – 2014; 3 (145): 15–9 (in Russ.)].
 42. Kade A.H., Baykova E.E., Lebedev V.P. i dr. Vliyanie TE`S-terapii na uroven` β-e`ndorfina u pacientov s izolirovannoy cherepno-mozgovoy travmoy sredney i tyazheloy stepeni tyazhesti // Sovrem. problemy nauki i obrazovaniya. – 2014; 2: 369 [Kade A.K., Bajkova E.E., Lebedev V.P. et al. Influence of tes-therapy on level β-endorphin at patients with the isolated craniocereberal trauma of average and heavy severity level // Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. – 2014; 2: 369 (in Russ.)].
 43. Baykova E.E. Kade A.H., Lebedev V.P. i dr. Vozmozhnost` ispol`zovaniya TE`S-terapii v kompleksnom lechenii izolirovannoy cherepno-mozgovoy travmy sredney i tyazheloy stepeni tyazhesti // Mezhd. zhurn. e`ksper. obrazovaniya. – 2013; 11 (3): 192–3 [Baykova Ye.Ye. Kade A.Kh., Lebedev V.P. et al. Vozmozhnost' ispol'zovaniya TES-terapii v kompleksnom lechenii izolirovannoy cherepno-mozgovoy travmy sredney i tyazheloy stepeni tyazhesti // International Journal of Experimental Education. – 2013; 11 (3): 192–3 (in Russ.)].
 44. Vusik I.F., Kade A.H., Kucenko I.I. i dr. Izmenenie soderzhaniya noradrenalina v syvorotke krovi pod vozdeystviem TE`S-terapii pri patologicheskom preliminarnom periode // Fund. issled. – 2013; 2–1: 47–50 [Vusik I.F., Kade A.K., Kutsenko I.I. et al. Change of the maintenance of noradrenaline in blood serum under the influence of tes-therapy at the pathological preliminary period // Fundamental Research. – 2013; 2–1: 47–50 (in Russ.)].
 45. Raygorodskiy Yu.M. i dr. Transkranial`naya fizioterapiya pri sindrome hronicheskoy ustalosti // Fizioter., bal`neol. i reabilitac. – 2015; 3: 19–22 [Raigorodsky Yu. et al. Transcranial physiotherapy in the patients presenting with chronic fatigue syndrome // Fizioterapiya, bal'neologiya i reabilitatsiya. – 2015; 3: 19–22 (in Russ.)].
 46. Jansen J. et al. Effects of non-invasive neurostimulation on craving: a meta-analysis // Neurosci. Biobehavioral Rev. – 2013; 37 (10): 2472–80.
 47. Verevkin A.A., Danilenko K.A., Gubareva E.A. i dr. Ocenka vliyaniya TE`S-terapii na fermentnye sistemy krovi v usloviyah e`ksperimental`noy modeli alkogol`noy zavisimosti // Fund. issled. – 2014; 4–1: 63–6 [Verevkin A.A., Danilenko K.A., Gubareva E.A. et al. Estimation of influence of tes-therapy on fermental systems of blood in the conditions of experimental model of alcoholic dependence // Fundamental Research. – 2014; 4–1: 63–6 (in Russ.)].
 48. Shhetinin S.G. Terapiya psihicheskih rasstroystv u pacientov, zavisimyh ot alkogolya metodom transkranial`noy e`lektrostimulyacii. Avtoref. dis. … kand. med. nauk. M., 2013. 25 s. [Shchetinin S.G. Terapiya psikhicheskikh rasstroystv u patsiyentov, zavisimykh ot alkogolya metodom transkranial'noy elektrostimulyatsii. Avtoref. dis. … kand. med. nauk. M., 2013. 25 r.(in Russ.)].
 49. Lyuban A.K., Ponomarenko G.N., Volkov N.N. i dr. Transcerebral`naya magnitoterapiya bol`nyh miomoy matki v rannem posleoperacionnom periode // Vestnik Ross. voenno-med. akad. – 2015; 2 (50): 87–91 [Lyuban A.K., Ponomarenko G.N., Volkov N.N. et al. Transcerebral magnetotherapy of uterine myoma in early postoperative period // Vestnik Rossiyskoy voyenno-meditsinskoy akademii. – 2015; 2 (50): 87–91 (in Russ.)].
 50. Mediko-biologicheskie aspekty reabilitacionno-vosstanovitel`nyh tehnologiy v akusherstve. Monografiya. Pod red. K.A. Hadarcevoy / Tula, 2013; 222 s. [Mediko-biologicheskiye aspekty reabilitatsionno-vosstanovitel'nykh tekhnologiy v akusherstve. Monografiya. Eds. K.A. Khadartsevoy / Tula, 2013; 222 p. (in Russ.)].
 51. Yudin V.E., Shhegol`kov A.M., Smekalkina L.V. i dr. Primenenie sovremennyh psihokorrekcionnyh tehnologiy v vosstanovitel`nom lechenii ranenyh s psihicheskoy dezadaptaciey // Med. vestnik MVD. – 2010; 5 (48): 42–5 [Yudin V.Ye., Shchegol'kov A.M., Smekalkina L.V. et al. Primeneniye sovremennykh psikhokorrektsionnykh tekhnologiy v vosstanovitel'nom lechenii ranenykh s psikhicheskoy dezadaptatsiyey // Meditsinskiy vestnik MVD. – 2010; 5 (48): 42–5 (in Russ.)].
 52. Mezenceva V.S. Sovremennye podhody k lecheniyu chastichnoy atrofii zritel`nogo nerva fizicheskimi faktorami (obzor literatury) // Tochka zreniya. Vostok – Zapad. – 2016; 2: 101–3. [Mezentseva V.S. Modern approaches to the treatment of partial optic nerve atrophy by physical factors (literature review) // Tochka zreniya. Vostok – Zapad. – 2016; 2: 101–3 (in Russ.)]
 53. Byalovskiy Yu.Yu., Bulateckiy S.V., Glushkova E.P. i dr. Izbiratel`naya aktivaciya stress-limitiruyushhey i stress-realizuyushhey sistem organizma s pomoshh`yu magnitoterapevticheskogo apparata «Almag-01» // Mezhdunarod. zhurn. prikladn. i fund. issled. – 2016; 12–1: 44–8 [Byalovsky Y.Y., Bulatetskiy S.V., Glushkova E.P. et al. Selective activation of stress-limiting and stress-realizing the system of the body by magnitoterapevticalapparatus «ALMAG-01» // International Journal of Applied and Fundamental Research. – 2016; 12–1: 44–8 (in Russ.)].
 54. Bulateckiy S.V., Byalovskiy Yu.Yu., Glushkova E.P. Kriterii optimizacii treniruyushhih i reabilitacionnyh meropriyatiy v aspekte sistemnoy organizacii adaptivnyh funkciy celostnogo organizma // Centr. nauchn. vestnik. – 2016; 1 (13): 64–6 [Bulatetskiy S.V., Byalovskiy Yu.Yu., Glushkova Ye.P. Kriterii optimizatsii treniruyushchikh i reabilitatsionnykh meropriyatiy v aspekte sistemnoy organizatsii adaptivnykh funktsiy tselostnogo organizma // Tsentral'nyy nauchnyy vestnik. – 2016; 1 (13): 64–6 (in Russ.)].
 55. Byalovskiy Yu.Yu., Bulateckiy S.V., Glushkova E.P. Sistemnaya organizaciya nespecificheskih mehanizmov adaptacii v vosstanovitel`noy medicine: monografiya / Voronezh: OOO «Izdatel`stvo RITM», 2017; 406 s. [Byalovskiy Yu.Yu., Bulatetskiy S.V., Glushkova Ye.P. Sistemnaya organizatsiya nespetsificheskikh mekhanizmov adaptatsii v vosstanovitel'noy meditsine: monografiya / Voronezh: OOO «Izdatel'stvo RITM», 2017; 406 r. (in Russ.)].