HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH MITRAL VALVE PROLAPSE: NEW DIAGNOSTIC MARKERS

Download full text PDF
Issue: 
9
Year: 
2017

T. Zangelova (1, 2); N. Gladkikh (1), MD; Professor A. Yagoda (1), MD 1-Stavropol State Medical University 2-Territorial Clinical Hospital, Stavropol

The authors have defined the clinical value of a set of indicators, such as VEGF-A and VEGF-A/VEGF-R1, in mitral valve prolapse; the reduction of these can judge the severity of endothelial dysfunction associated with an increase in mitral regurgitation and with the frequency of clinically significant arrhythmias.

Keywords: 
cardiology
mitral valve prolapse
vascular endothelial growth factor
endothelial dysfunctionIt appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

References: 
  1. Zemtsovskij E.V. Prolaps mitral'nogo klapana / SPb: Obschestvo «Znanie» Sankt-Peterburga i Leningradskoj oblasti, 2010; 160 s.
  2. Strukturnye anomalii serdtsa. Nadnatsional'nye (mezhdunarodnye) rekomendatsii / Minsk, 2016; 112 s.
  3. Jagoda A.V., Gladkih L.N., Gladkih N.N. Osobennosti adgezivnoj funktsii endotelija pri razlichnyh klinicheskih variantah pervichnogo prolapsa mitral'nogo klapana // Kardiovask. ter. i profilakt. – 2016; 1 (15): 45–50.
  4. Shodikulova G.Z. Vlijanie L-arginina na disfunktsiju endotelija u bol'nyh s vrozhdennym prolapsom mitral'nogo klapana // Kazanskij med. zhurn. – 2014; 3: 326–31.
  5. Vasilenko V.S., Shapovalova A.B., Kul'chitskaja Ju.K. Markery endotelial'noj disfunktsii u sportsmenok s prolapsom mitral'nogo klapana // Meditsina. – 2016; 4: 40–8.
  6. Polovina M., Potpara T. Endothelial dysfunction in metabolic and vascular disorders // Postgrad. Med. – 2014; 126 (2): 38–53.
  7. Jagoda A.V., Gladkih N.N., Gladkih L.N. i dr. Mediatory mezhkletochnyh vzaimodejstvij i endotelial'naja funktsija pri miksomatoznom prolapse mitral'nogo klapana // Ros. kardiol. zhurn. – 2013; 1: 28–32.
  8. Semenkin A.A., Drokina O.V., Nechaeva G.I. i dr. Nedifferentsirovannaja displazija soedinitel'noj tkani kak nezavisimyj prediktor strukturno-funktsional'nyh izmenenij arterij // Kardiovask. ter. i profilakt. – 2013; 3: 29–34.
  9. Ferrara N. Vascular endothelial growth factor // Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. – 2009; 29 (6): 789–91.
  10. Nasledstvennye narushenija soedinitel'noj tkani v kardiologii. Diagnostika i lechenie. Rossijskie rekomendatsii (I peresmotr) // Ros. kardiol. zhurn. – 2013; 1 (pril.): 1–32.